„Proiectul își propune să participe la promovarea transparenței, integrității, responsabilității și bunei guvernări prin atingerea a trei dimensiuni ale prevenirii coruțtiei: informarea privind efectele negative ale corupției, încurajarea unei atitudini de intoleranța și stimularea celor afectați în semnalarea cazurilor de corupție către organele competente. Toate aceste dimensiuni au în vedere, în plus, o acțiune orientată spre viitor, pentru că se adresează în primul rând tinerilor, care sunt încurajaîi să ia atitudine împotriva corupîiei ca cetățeni activi, dezvoltându-se astfel societatea civilă românească în sens larg”, se precizează în comunicatul APD.

Principala actiune a proiectului constă în organizarea unei competiții de filme de scurt-metraj adresată deopotrivî cineațtilor amatori și profesioniștilor din România. 

Astfel, ORGANIZATORII lanseaza anuntul de iîscriere în Competiîia de filme de scurt-metraj.

Filmele înscrise în Competitia Anti-corruption Film Festival 2015 trebuie să îndeplinească cumulativ  regulile și condiîiile de participare conform Regulamentului ANTI-CORRUPTION FILM FESTIVAL 2015.

Acestea trebuie să conținî elemente care sa contribuie la determinarea adoptării unui comportament integru de către cetățenii și funcționării statului.

Spotul de promovare a campaniei poate fi vizualizat aici: https://www.youtube.com/watch?v=O-y_4Tq-Wng