Evenimentul Zilei > Actualitate > COMUNICAT DE PRESĂ LANSARE PROIECT (P)
COMUNICAT DE PRESĂ LANSARE PROIECT (P)

COMUNICAT DE PRESĂ LANSARE PROIECT (P)

Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Prof.Dr.Octavian Fodor Cluj-Napoca (IRGH), în perioada 01.09.2020–30.04.2021, implementează proiectul „DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 A INSTITUTULUI REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE-HEPATOLOGIE PROF.DR.OCTAVIAN FODOR CLUJ-NAPOCA”, nr. (cod SMIS2014+) 140478.

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității IRGH Cluj-Napoca de a asigura, în mod adecvat, îngrijire și tratament cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 și de a gestiona criza sanitară COVID-19.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Scăderea timpului de diagnosticare şi tratament, precum şi îmbunătățirea managementului pacienților critici suspecți/infectați cu COVID – 19 prin dotarea IRGH Cluj Napoca cu echipamente și aparatură medicală de specialitate și consumabile necesare îngrijirii pacienților suspecți și confirmați cu infecția COVID-19,

2. Creșterea siguranței și eficienței actului medical prin dotarea IRGH Cluj-Napoca cu necesarul de echipamente și materiale de protecție conform protocoalelor medicale specifice gestionării cazurilor pacienților suspecți/infectați cu COVID-19.

Proiectul vizează dotarea institutului prin achiziționarea de echipamente și aparatură medicală, consumabile și echipamente de protecție pentru angajați, pacienți și vizitatori (după caz) în contextul infecției cu COVID-19.

Proiectul se va implementa în perioada de programare 2014 – 2020, conform Contractului de Finanțare nr. 428/04.12.2020, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM prin Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID- 19.

Bugetul total al proiectului este de 11.573.663,13 lei, reprezentând asistență financiară integral nerambursabilă din Contribuția UE, prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Informații suplimentare se pot obține de la dna Alina Mîrza, manager proiect, prin e-mail la adresa [email protected] sau telefon la numărul 0264-4596414.