Evenimentul ZileiEconomieComunicat de presă. Începere proiect „Grant pentru capital de lucru” DARK SIDE ENTERTAINMENT SRL (P)

Comunicat de presă. Începere proiect „Grant pentru capital de lucru” DARK SIDE ENTERTAINMENT SRL (P)

Comunicat de presă. Începere proiect „Grant pentru capital de  lucru” DARK SIDE ENTERTAINMENT SRL (P)
S.C. DARK SIDE ENTERTAINMENT S.R.L., cu sediul în Mun. Bucuresti, str. Maria Tanase, nr. 2 tel. +40(0) 751 556 666, înregistrată sub nr. J40/7313/2013 la oficiul Registrului Comerțului, CUI/CIF 31779017, reprezentată legal prin Davidescu Catalin-Sebastian, în calitate de Beneficiar, derulează începând cu data de 15.04.2021, proiectul “Grant pentru capital de lucru Dark Side Entertainment SRL”.

Proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, contractat prin Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Constanta, având contractul de finanțare nr. M2-7947 din 07-04-2021, în valoare totală de 549168,93 RON, din care 477538,20 RON grant si 71630,73 RON cofinanțare.

Scopul general al proiectului: Acordarea de sprijin financiar, grant pentru capital de lucru, din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Valoarea totală a proiectului, așa cum apare în decizia privind acceptarea de principiu la finanțare nr. 7947 din 22.10.2020: 549168,93 RON (din care 477538,20 RON grant si 71630,73 RON cofinanțare)
Data începerii proiectului: 15.04.2021
Data sfârșit proiect: 11.10.2021
Codul MySMIS/ codul proiectului: M2-7947
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: menținerea sau după caz, suplimentarea numărul de salariați, față de data depunerii cererii.

Date de contact:
S.C. DARK SIDE ENTERTAINMENT S.R.L.,
Davidescu Catalin-Sebastian
Administrator
Bucuresti, str. Maria Tanase nr. 2, 040424, telefon: +40(0) 751 556 666,
e-mail: office@dark-side.ro


Accesează: