Proiect cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, contractat prin Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Constanta, având contractul de finanțare nr. M2-7947 din 07-04-2021, în valoare totală de 549168,93 RON, din care 477538,20 RON grant si 71630,73 RON cofinanțare.

Scopul general al proiectului: Acordarea de sprijin financiar, grant pentru capital de lucru, din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Valoarea totală a proiectului, așa cum apare în decizia privind acceptarea de principiu la finanțare nr. 7947 din 22.10.2020: 549168,93 RON (din care 477538,20 RON grant si 71630,73 RON cofinanțare)
Data începerii proiectului: 15.04.2021
Data sfârșit proiect: 11.10.2021
Codul MySMIS/ codul proiectului: M2-7947
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: menținerea sau după caz, suplimentarea numărul de salariați, față de data depunerii cererii.

Date de contact:
S.C. DARK SIDE ENTERTAINMENT S.R.L.,
Davidescu Catalin-Sebastian
Administrator
Bucuresti, str. Maria Tanase nr. 2, 040424, telefon: +40(0) 751 556 666,
e-mail: office@dark-side.ro