Potrivit expunerii de motive a propunerii legislative, în actuala formă a Legii 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial, actele normative, precum şi alte informaţii publicate de către acesta sunt disponibile gratuit, în versiunea online, doar pentru 10 zile de la publicarea lor, iar după expirarea acestei perioade oricare cetăţean sau instituţie de drept public sau privat este obligată să achiziţioneze un abonament lunar/ anual, chiar dacă pentru MO accesul permanent nu implică noi costuri suplimentare, iar Monitorul Oficial nu este orientat către scopul obţinerii de profit.

Iniţiatorul, deputatul PSD Gheorghe Florin, a propus ca tot conţinutul actelor publicate de către Monitorul Oficial să fie accesibil permanent şi gratuit în varianta de citire online, pe pagina de internet.

"În ceea ce priveşte punerea la dispoziţie a actelor în format tipărit, menţinem furnizarea acestora contra cost, ştiindu-se că tipărirea acestora implică costuri reale prilejuite de tipărire, livrare. Nu există un impact bugetar al acestei măsuri", susţine iniţiatorul proiectului, potrivit Agerpres.

El a subliniat, între altele, că jurnalele oficiale din majoritatea statelor membre ale UE, precum şi Jurnalul Oficial al UE pun la dispoziţia cetăţenilor, în mod gratuit, în varianta internet, accesul la actele publicate.

Guvernul şi Regia Autonomă Monitorul Oficial nu susţin adoptarea propunerii legislative.

Raportul Comisiei juridice va merge în plenul Camerei Deputaţilor, care este for decizional.