Ministerul Mediului ?i P?durilor (MM) anun?a la 22 noiembrie, într-un comunicat dat publicit??ii dup? o întrevedere la Bruxelles a ministrului mediului, Rovana Plumb, cu comisarul european pentru politic? regional?, Johannes Hahn, c? decizia privind reluarea pl??ilor c?tre România pe Programul Opera?ional Sectorial (POS) Mediu va fi luat? de Comisia European? în zilele urm?toare, relateaz? corespondentul Agerpres.

Rovana Plumb i-a prezentat comisarului european pentru politic? regional? ac?iunile întreprinse de MMP, respectiv de Autoritatea de Management pentru POS Mediu, în vederea relu?rii pl??ilor c?tre România, de c?tre forul european, ?i a dat asigur?ri c? implementarea procedurilor asumate va continua.
Johannes Hahn a apreciat progresele înregistrate în func?ionarea sistemului de gestionare a POS Mediu, începând cu luna iunie 2012, ?i a anun?at c? decizia CE privind reluarea pl??ilor c?tre România pe acest program va fi luat? în zilele urm?toare, men?ioneaz? comunicatul citat.

În data de 1 august 2012, Direc?ia General? REGIO din cadrul Comisiei Europene semnala, printr-o scrisoare oficial?, o serie de posibile situa?ii de conflict de interese ap?rute în implementarea contractelor din cadrul proiectelor finan?ate prin POS Mediu.
În acest context, a fost elaborat, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Europene ?i Autoritatea de Certificare ?i Plat?, un plan de ac?iuni privind consolidarea capacit??ii Direc?iei de prevenire ?i detectare a neregulilor ?i a suspiciunilor de fraud?, în leg?tur? cu situa?iile de conflict de interese ap?rute în implementarea contractelor semnate în cadrul proiectelor finan?ate din POS Mediu.