Evenimentul Zilei > International > Comisia Europeană trimite Austria în fața Curții de Justiție a UE
Comisia Europeană trimite Austria în fața Curții de Justiție a UE

Comisia Europeană trimite Austria în fața Curții de Justiție a UE

Comisia consideră că legislația austriacă privind indexarea prestațiilor familiale, a creditului fiscal pentru copii și a creditelor fiscale familiale nu poate fi permisă în temeiul normelor UE și că este discriminatorie.

Executivul european a anunțat, joi, că a decis să trimită Austria în fața Curții de Justiție a UE.

La 1 ianuarie 2019, Austria a introdus un mecanism de indexare a cuantumului prestațiilor familiale, al creditelor fiscale pentru copii și al creditelor fiscale familiale pentru resortisanții UE care lucrează în Austria și ai căror copii locuiesc în străinătate.

Comisia consideră că un astfel de mecanism de indexare încalcă normele UE privind libera circulație a lucrătorilor și coordonarea sistemelor de securitate socială, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

Mecanismul nu respectă normele actuale privind coordonarea securității sociale și este discriminatoriu deoarece, conform acestuia, unii lucrători mobili din UE care lucrează în Austria și contribuie pe deplin la economia, forța de muncă și sistemul de securitate socială din Austria primesc prestații mai mici în comparație cu lucrătorii ai căror copii trăiesc în Austria.

Cu toate acestea, mecanismul austriac de indexare nu li se aplică resortisanților austrieci care lucrează în străinătate pentru o autoritate publică austriacă și ai căror copii locuiesc cu aceștia în străinătate, deși se află într-o situație similară.

Sesizarea de joi a Curții este ultima etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, care a început în ianuarie 2019, când Comisia a transmis Austriei o scrisoare de punere în întârziere.

Întrucât răspunsul oferit de Austria în martie 2019 a fost considerat nesatisfăcător, Comisia a continuat cu un aviz motivat în iulie 2019. După ce a analizat răspunsul primit din partea Austriei în octombrie 2019, Comisia consideră că statul membru nu a dat curs preocupărilor sale. Prin urmare, s-a decis trimiterea Austriei în fața Curții de Justiție a UE.

Ce norme UE sunt încălcate

Comisia constată că indexarea cuantumului prestațiilor familiale, al creditului fiscal pentru copii și al creditelor fiscale familiale aplicată lucrătorilor mobili din UE ai căror copii își au reședința în alt stat membru ridică semne de întrebare în ceea ce privește compatibilitatea mecanismului cu legislația UE.

În special, legislația austriacă este incompatibilă cu următoarele regulamente și principii ale UE:

-Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și principiile sale privind egalitatea de tratament și interzicerea clauzelor de rezidență.

CONTINUAREA ARTICOLULUI IN PAGINA URMATOARE