Evenimentul Zilei > Actualitate > Codul fiscal se modifică din nou. VEZI ce câştigăm şi ce pierdem
Codul fiscal se modifică din nou. VEZI ce câştigăm şi ce pierdem

Codul fiscal se modifică din nou. VEZI ce câştigăm şi ce pierdem

Deductibilitatea a jumătate din cheltuielile cu combustibilul pentru autoturisme şi a jumătate din TVA-ul plătit la achiziţia maşinii, norme pentru trecerea băncilor la raportarea contabilă IFRS sau noi prevederi la capitolul accize, care privesc scumpirea motorinei şi menţinerea actualului nivel al accizelor pe cafea şi în anul care vine. Acestea sunt câteva dintre propunerile de modificare a Codului fiscal, cuprinse într-un proiect de ordonanţă de urgenţă, postat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (MFP).

În urma aplicării tuturor modificărilor fiscale prevăzute în proiectul de ordonanţă de urgenţă, Finanţele estimează că bugetul general consolidat va câştiga, în 2012, în total, 362,3 milioane lei, reprezentând 0,062% din PIB.

Puteţi consulta AICI proiectul de ordonanţă de urgenţă, iar AICI găsiţi explicaţiile Ministerului de Finanţe în Nota de fundamentare ce însoţeşte proiectul de act normativ.

Măsuri pentru mediul de afaceri

În setul de măsuri destinate sprijinirii mediului de afaceri, MFP include regulile privind noul standard contabil de raportare pentru bănci, deductibilităţile legate de cheltuielile cu autoturismele, noi prevederi legate de firmele înregistrate ca plătitori de TVA etc. Iată, pe scurt, ce cuprinde acest set de măsuri:

 • Acordarea deductibilităţii în proporţie de 50% a cheltuielilor cu combustibilul pentru autoturismele destinate transportului de persoane, care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii direct productive, la calculul impozitului pe profit şi impozitului pe venit. Acordarea unei deductibilităţi de 50% a TVA-ului la achiziţia acestora şi a combustibilului necesar funcţionării. În prezent, aceste cheltuieli sunt în totalitate nedeductibile;
 • Crearea posibilităţii de a solicita scoaterea din evidenţă ca plătitori de TVA în tot cursul anului curent şi aplicarea regimului special de scutire pentru contribuabilii care în anul precedent nu au depăşit plafonul de scutire de 119.000 lei cifră de afaceri;
 • Solicitarea prezentării cazierului judiciar la înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari numai pentru asociaţii seminificativi care deţin cel puţin 5% din capitalul social. Reglementarea actuală nu prevede niciun prag, astfel încât orice asociat, oricât de nesemnificativ, trebuie să prezinte cazierul judiciar. "Din acest motiv au fost semnalate de către contribuabili multe situaţii în care se aflau în imposibilitatea de a se înregistra în Registrul operatorilor intracomunitari datorită unor asociaţi nesemnficiativi care ori nu puteau să mai fie găsiţi, ori nu doreau să solicite cazierul judiciar", se explică în Nota de fundamentare ce însoţeşte proiectul de act normativ.

Măsuri pentru îmbunătăţirea administrării fiscale

 • Instituirea de măsuri drastice de anulare a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu desfăşoară activităţi economice, nu depun deconturi de TVA o anumită perioadă, sau sunt implicate în fapte de evaziune fiscală. O analiză a MFP din 2010 a arătat că aproape 380.000 de contribuabili erau înregistraţi ca plătitori de TVA, deşi se aflau sub plafonul de la care e obligatory înregistrarea în scopuri de TVA. Aceste firme numeroase reprezintă peste 60% din contribuabili, dar contribuie cu numai 1,3% din totalul veniturilor fiscale. În schimb, contribuabilii cu o cifră de afaceri de peste 100.000 de euro plătesc aproape 97% din impozitele şi taxele principale (TVA şi impozitul pe venit). Între aceste două extreme, aproape 100.000 de persoane fizice sau juridice cu cifră de afaceri peste plafonul de înregistrare în scopuri de TVA dar sub 100.000 de euro contribuie cu doar 1,7% la veniturile din impozitele şi taxele principale. În prezent, e posibilă anularea înregistrării în scopuri de TVA numai dacă ANAF îl declară inactiv sau dacă îşi suspendă activitatea. Deoarece s-a constatat că un număr mare de contribuabilii care au o cifră de afaceri sub 100.000 euro depun deconturi de TVA pe zero, fără a declara achiziţii sau vânzări, sau nu depun deconturi de TVA, deşi depun alte declaraţii, se impune necesitatea reglementării prin lege a posibilităţii autorităţii fiscale de a anula înregistrarea în scopuri de TVA în aceste situaţii, explică Finanţele.
 • Instituirea obligaţiei privind trecerea de la determinarea venitului net anual pentru activităţi independente pe baza normelor anuale de venit, la determinarea venitului net anual în sistem real, în cazul contribuabililor care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, pentru asigurarea unui tratament fiscal echitabil comparativ cu cel aplicat microîntreprinderilor.
 • Unificarea legislativă şi a administrării fiscale pentru contribuabilii persoane fizice obligaţi la plata contribuţiilor sociale în mod similar cu unificarea realizată în cazul firmelor începând din 2011 (Declaraţia 112) prin declararea şi plata acestor contribuţii la o singură instituţie – ANAF.

Măsuri pentru simplificarea declarării şi plăţii impozitelor

 • Reglementarea posibilităţii de declarare şi stabilire a impozitului pe baza normelor de venit pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv, fără a mai fi obligatorie autorizarea şi înregistrarea acestora ca PFA. Contribuabilii pot opta pentru stabilirea impozitului şi în sistem real;
 • Eliminarea obligaţiei de declarare a veniturilor obţinute de proprietari din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal prin reglementarea mecanismului de percepere a impozitului prin reţinere la sursă şi plata acestuia de către plătitorul de venit (arendaş), impozitul fiind final;
 • Simplificarea modului de stabilire a impozitului pe veniturile din activităţi agricole indiferent de modul de valorificare a produselor agricole vegetale şi de sistemul de impunere ales de contribuabil, pe bază de normă de venit sau sistem real.

Măsuri tehnice de corelare şi clarificare

 • Corelare legislativă cu prevederile OUG nr.90/2010 pentru completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, care modifică locul unde se depun situaţiile de lichidare ale contribuabililor, respectiv de la Registrul Comerţului la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice;
 • Asigurarea atingerii nivelului de acciză la motorină conform graficului asumat prin documentul de poziţie adoptat în cadrul negocierilor de aderare la UE începând cu 1 ianuarie 2012, de 374 euro/tonă faţă de nivelul actual de 358 euro/tonă;
 • Menţinerea şi în anul 2012 a nivelurilor accizelor aplicate în anul 2011 pentru cafea;
 • Revizuirea modului de stabilire a contribuţiilor sociale aferente veniturilor din activităţi dependente, respectiv, clarificarea avantajelor scutite de plata contribuţiilor sociale şi instituirea unui tratament fiscal unitar pentru toate contribuţiile;
 • Acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru clădirile concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
 • În cazul clădirilor reevaluate ce aparţin persoanelor juridice, instituţii de credit, care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), la determinarea valorii impozabile se are în vedere valoarea rezultată din raportul de evaluare aprobat de consiliul de administraţie şi depus la compartimentul de specialitate al administraţiei publice locale.

Măsuri pentru alinierea la aquis-ul comunitar

 • Extinderea aplicarea taxării inverse prevăzute la art.160 din Codul fiscal pentru toate categoriile de deşeuri menţionate în anexa VI a Directivei 2006/112/CE, faţă de actualele prevederi care permit aplicarea taxării inverse numai pentru livrarea de deşeuri industriale reciclabile.

CITIŢI ŞI:

 • Cum vor fi impozitaţi proprietarii care închiriază turiştilor camere la negru

 • Ce modificări fiscale se aplică de la 1 octombrie
 • Cum încearcă noul Cod Fiscal să ajute firmele să iasă din criză
 • Guvernul a adoptat modificările Codului Fiscal. Boc prezintă ce se schimbă

Publicat in categoriile: Actualitate
Ne puteți urmări pe Facebook, Telegram sau pe Google News
Accesează: