M-am bucurat descoperind în librării o carte cu titlul "Eminescu explicat fratelui meu". De multă vreme speram să apară o asemenea carte, în care poezia eminesciană să fie explicată vers cu vers, pe înţelesul nespecialiştilor, şi nu înecată într-o maree neagră de teoretizare emfatică.
Ştiam că Ioana Bot este eminoscolog şi eram încântat că, în sfârşit, a renunţat la limbajul ei complicat inutil, cu pretenţii de limbaj de specialitate. Ce dezamăgire! După ce mi-am cumpărat cartea în grabă, cu teamă că pierd ocazia, şi am dus-o cu evlavie acasă, am constatat deschizând-o (n-aş mai fi deschis-o!) că autoarea scrie exact ca întotdeauna: "În Călin (file din poveste), lirica erotică eminesciană creează unul dintre cele mai interesante experimente asupra limitelor limbajului, ca şi asupra puterilor sale ontogene, cosmotice, expresive, adunând laolaltă, pe osatura fragilă a schemei de basm, două tipuri de poeticitate, istoriceşte consecutive."
În "Călin (file din poveste)" sunt versuri de o frumuseţe fără seamăn. Iată ca exemplu cum i se înfăţişează fata de împărat adormită vizitatorului ei nocturn, Călin: "Tâmpla-i bate liniştită ca o umbră viorie." ; "De a vârstii ei căldură fragii sânului se coc." Ce legătură există între aceste versuri şi comentariul Ioanei Bot? P.S. Cărţile îmi pot fi trimise pe adresa: Alex. Ştefănescu, Bucureşti, OP 22, CP 22 (sub formă de scrisoare simplă). Sau, în format electronic, pe adresa de e-mail: [email protected] yahoo.com
★★★ Remus Valeriu Giorgioni, Pisarul şi vântul, Iaşi, Ed. Moldova (versuri)
★★★★ Gavril Moldovan, Vulcan Nestins, prefaţă de Ovidiu Peican, Cluj-Napoca, Ed.Eikon (versuri)
★★★★ Petru Creţia, Constelaţia Luceafărului. Sonetele. Scrisorile editate şi comentate de Petru Creţia, ed a-II-a Bucureşti, Ed. Humanitas
Legenda
★★★★★ Merită să faceţi orice sacrificiu ca să cumpăraţi această carte
★★★★ Ar fi păcat să n-o aveţi în bibliotecă
★★★ Puteţi să o citiţi, în lipsă de altceva
★★ Nu pierdeţi nimic dacă nu o citiţi
★ Dăruiţi-o unui duşman