Evenimentul Zilei > Opinii > Opinii EVZ > Cine nu schimb? România: cazul Dragnea, explicat s?-l în?eleag? toat? lumea
Cine nu schimb? România: cazul Dragnea, explicat s?-l în?eleag? toat? lumea

Cine nu schimb? România: cazul Dragnea, explicat s?-l în?eleag? toat? lumea

De 20 de ani ne învârtim în jurul cozii, iar Traian B?sescu î?i va încheia mandatul f?r? s? reu?easc? cel mai important proiect: resetarea clasei politice. S? lu?m cazul lui Liviu Dragnea, politician versatil, care ridic? rar tonul.

E considerat unul dintre primii 3-4 lideri politici din România, la ora actual?, dar singura sa experien?? profesional? este jumulirea fondurilor pentru asfalt?ri într-un jude? eminamente agrar ?i subdezvoltat. A creat Tel-Drum, imediat ce-a ajuns pre?edinte de consiliu jude?ean, unde a pus ni?te interpu?i – prieteni din liceu ?i facultate – pe care, la un moment dat, i-a schimbat cu al?ii, mai proaspe?i ?i mai necunoscu?i, pentru c? f?c?tura mirosea de la o po?t?.
Anul trecut, EVZ contabiliza veniturile acestei firme la peste 60 milioane de euro, dar de-atunci a continuat s? primeasc? lucr?ri. 80-90% din asfalt?rile din Teleorman sunt câ?tigate de Tel-Drum, o companie privat? dependent? 100% de comenzile Consiliului Jude?ean ?i care n-a ie?it niciodat? în afara jude?ului.
Cea mai bun? schem? în jude?e este s? asfaltezi drumurile. Faci avere într-un mandat de patru ani ?i nu sunt riscuri. S? te folose?ti de interpu?i este ideal, dar ai nevoie de bani de pornire ?i de o baz? cu utilaje. Cei care n-au avut, cum e Ion Stan, s-au limitat la comision din împ?r?irea lucr?rilor. E complicat, e?ti la mâna constructorilor, care se concureaz?, se ur?sc ?i ajung s? te toarne. Liviu Dragnea a fost de?tept: singurul lui plan în 2000 a fost s? ajung? pre?edinte de Consiliu Jude?ean ?i s? privatizeze compania de drumuri, apoi s?-?i dea lucr?rile direct.
Asta e toat? sfârâiala cu al treilea-al patrulea om din stat. ?ti?i profilul, e replicat în toate jude?ele ?i în toate partidele. De exemplu, Dragnea a început în 1990 privatizând spa?iile comerciale din Alexandria, care apar?ineau, bineîn?eles, tot statului. La asta s-au priceput oamenii deveni?i puternici dup? 1990. Dragnea, îns?, e la apogeu 23 de ani mai târziu.
A doua latur? a personalit??ii unui baron autentic este averea care plute?te în aer, f?r? o baz? concret?, factual?. ?i pe care nu se poate ab?ine s? o afi?eze. Cu mare larghe?e, Liviu Dragnea a câ?tigat în 16 ani de lucrat la stat (ca prefect ?i pre?edinte CJ) maxim 300.000 de euro. Afi?eaz? mult mai mult.
În primul rând, are o cas? uria?? în Alexandria. Pozat? din elicopter, e ca o oaz? de Beverly Hills în de?ert. Corpul principal are vreo 500 mp, apoi o piscin? de 70 mp, teren de tenis, alei, anexe, acareturi. Se întinde pe câteva mii de metri p?tra?i ?i e camuflat? ca o fort?rea??. E f?cut? în perioada în care DNA era o glum?, iar ANI nu exista. Doar între?inerea domeniului, facturile la gaz ?i lumin? dep??esc salariul s?u de 1.200 de euro. EVZ i-a pozat propriet??ile în 2011, mai are o caban? de vân?toare cu barier? la ?osea, str?juit? de arbori înal?i. Socrul lui are o vil? nou? la el în sat. A coborât dintr-un SUV de 40.000 de euro ?i a s?rit cu toporul la fotoreporter. Dragnea se d? ginere între?inut de socrul s?u, care are o ser? de legume, dar placa asta cu ruda bogat? este atât de uzat? încât n-o mai crede nimeni în politic?.
Cine e cu adev?rat Liviu Dragnea? Exponentul unei caste revitalizate cu fiecare ciclu electoral, nicidecum un caz special. Dar a organizat campania USL, a coordonat opera?iunile cu telefoanele otr?vite ?i a dus oameni la vot cu autoturisme. Impecabil, acum trebuie r?spl?tit, iar el vrea Ministerul Dezvolt?rii, adic? investi?iile, lucr?rile publice, fondurile europene. Românii i-au pedepsit pe ceilal?i, ciclul se reia.
Aici ne afl?m dup? 23 de ani, iar Victor Ponta e un personaj episodic într-un serial fluviu, cu încreng?turi ?i destine întinse pe mai multe genera?ii. ?i Emil Boc a spus c? nu s-a îmbog??it, s-a întors în casa modest? din Cluj, dar asta nu înseamn? nimic pentru România. Traian B?sescu a ratat, iar Victor Ponta are în stânga baronii, iar în dreapta pe Crin Antonescu ?i Dan Voiculescu. Vor împ?r?i din nou totul: p?durile, v?mile, portul, redeven?ele, resursele naturale, justi?ia. Vor face regiuni cu bugete de ?ase ori mai mari, conduse de baroni care n-au muncit în via?a lor ?i n-au l?sat nimic în urm?.
Guvern?m la televizor, mini?trii r?mân invizibili, ca Dan Nica, ?i toc?m teme redundante: corup?ie, salarii ?i pensii, taxe mai mari sau mai mici. Viziunile pentru schimbarea paradigmei trebuie bazate pe transparen??, meritocra?ie, inteligen?? ?i mult? ambi?ie. Victor Ponta are 41 de ani ?i în fa?? un munte pe care s?-l urce la pas. Sau va lua elicopterul cu Liviu Dragnea la bra? ?i va privi România de sus, f?r? s? transpire.