Oficialii Primăriei Capitalei spun că iniţierea şi avizarea proiectului, precum şi toate angajamentele de plată cu privire la monumentul “Rainier III de Monaco” au fost făcute în mandatele precedente, iar actuala administraţie a avizat, formal, doar ultima plată, în cuantum de 480.000 de lei, “în baza obligaţiilor deja asumate ferm anterior”.

EVZ vă prezintă cine a decis să se dea aproape două milioane de euro şi de unde s-au alocat bani:

La 22 iunie 2011, Guvernul a emis Hotărârea nr. 649, care prevedea alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru plata unor arierate, a unor cheltuieli curente și de capital, precum și pentru finanțarea unor obiective de investiții ale unităților administrativ – teritoriale, printre care se număra și suma de 300.000 lei, alocată municipiului București pentru monumentul „Prințul Rainier III de Monaco”.

– La o lună distanță de la această Hotărâre de Guvern, Consiliul General al Municipiului București a emis HCGMB 152/27.07.2011, prin care a inclus în bugetul propriu suma alocată în HG 649/2011 pentru monumentul respectiv. Primăria Municipiului București a completat, prin intermediul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic (AMPT), această sumă cu 568.000 lei din bugetul local.

– În același an, a fost organizat un concurs public de soluții, al cărui câștigător a fost sculptorul Ionel Stoicescu, conform procesului verbal de atribuire nr.2937/7.11.2011.

– În luna decembrie 2011 a fost realizată statuia din bronz a Prințul Rainier III de Monaco, în valoare de 868.000 lei.

– În luna iulie 2014,  AMPT a semnat, cu același artist, Contractul cadru nr. 2566/21.07.2014 pentru realizarea „Ansamblului monumental Prințul Rainier III de Monaco”, prin care statuii inițiale i se adăugau 7 elemente figurative statuare din bronz, în valoare de 5.050.000 lei și arena soclu din granit, în valoare de 1.800.000 lei. Prețul final al lucrării artistice s-a stabilit astfel la 8.494.000 lei, TVA inclus.

– Sursa de finanțare a fost bugetul AMPT aprobat prin HCGMB 32/27.02.2014. Plățile efective au fost făcute după cum urmează:

2011

– decembrie: 868.000 lei – realizare statuie Prințul Rainier III de Monaco

2014

– octombrie: 500.000 lei- Ansamblul monumental faza I

– decembrie: 2.901.600 lei – Ansamblul monumental faza II

2015

– iulie: 620.000 lei – Ansamblul monumental faza III

– august: 824.600 lei- Ansamblul monumental faza IV

– octombrie: 204.600 lei – Ansamblul monumental faza V

–  decembrie: 1.090.704 lei – Ansamblul monumental faza VI

2016

– iunie: 1.320.000 lei – Arena soclu faza I

– noiembrie: 480.000 lei – Arena soclu faza II