Certificatul de viață. Când se suspendă plata pensiilor, în cazul netransmiterii documentului

Certificatul de viață. Când se suspendă plata pensiilor, în cazul netransmiterii documentului Sursa foto: Arhiva EVZ
Certificatul de viață reprezintă un document important pentru plata pensiilor. Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) din Republica Moldova aplică Acorduri în domeniul securității sociale cu 16 state bazate pe principiul proporționalități, iar pe parcursul anului 2023, în baza acordurilor respective, au fost stabilite 340 de prestații sociale: -294 pensii pentru limită de vârstă -38 pensii de dizabilitare -7  pensii de urmaș Acordurile aplicate sunt semnate cu: România, Portugalia, Bulgaria, Marele Ducat de Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Polonia, Ungaria, Belgia, Lituania, Germania, Turcia, Belarus, Grecia și Italia. La 1 iunie anul curent va intra în vigoare și acordul cu Spania, semnat la 21 iulie 2022. Persoanele care au atins vârsta de pensionare și au realizat stagiu de cotizare atât în Republica Moldova, cât și în străinătate pot beneficia de totalizarea stagiului de cotizare în ambele state. În Republica Moldova, persoanele care îndeplinesc criteriile se pot adresa la oficiul central al CNAS, iar în străinătate – la instituțiile competente de stabilirea pensiei și altor prestații sociale de la locul de domiciliu. O dată pe an, beneficiarul de pensie va trebui să se prezinte personal la CNAS sau să transmită în original un certificat de viață. Dacă acest lucru nu se întâmplă, pensia se suspendă.

Certificatul de viață

Potrivit CNAS, certificatul de viață se consideră valabil în cazul în care este semnat de beneficiar, autentificat de către instituţia/autoritatea competentă, autoritatea administrației publice locale, un notar public sau de către misiunea diplomatică/oficiul consular al Republicii Moldova de pe teritoriul statului de domiciliu/reşedinţă, precum și expediat în original de către solicitant sau prin intermediul instituției competente. Certificatul de viață expediat în copie prin intermediul instituției competente a celuilalt stat contractant se consideră valabil.

Când se plătește pensia

Pensia se plătește de la data îndeplinirii condițiilor pentru o perioadă de 12 luni din luna depunerii cererii sau prezentării certificatului de viaţă, la expirarea cărora beneficiarul are obligația să prezinte personal sau să transmită în original la adresa CNAS un certificat de viață, completând formularul convenit între părți, la fiecare 12 luni de la data semnării și autentificării acestuia, în cazul în care acordul nu prevede altfel. În cazul lipsei formularului se completează un certificat de viață, conform Anexei nr. 10 a Instrucțiunii cu privire la aplicarea acordurilor internaționale în domeniul securității sociale la care Republica Moldova este parte.

Când se suspendă plata pensiei

Dacă beneficiarul nu prezintă sau nu transmite certificatul de viață conform prevederilor stabilite din Instrucțiune, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare lunii în care expiră cele 12 luni, în cazul în care acordul nu prevede altfel.
Plata pensiilor, Republica moldova

Sursa foto: Arhiva EVZ

După prezentarea sau transmiterea certificatului de viață, plata pensiei se reia de la data suspendării, pe o perioadă de 12 luni din data semnării și autentificării acestuia. În cazul în care beneficiarul de prestaţie socială acordată de instituţia competentă a celuilalt stat are domiciliul/reşedinţa pe teritoriul Republicii Moldova şi este obligat să transmită certificatul de viaţă instituţiei care efectuează plata, la solicitarea acestuia, specialiștii CNAS/CTAS certifică faptul că acesta a fost semnat personal de beneficiar.