"Scenariul macroeconomic din spatele construcţiei bugetare apare drept semnificativ mai favorabil decât evaluările anterioare ale Comisiei Naţionale de Prognoză. (…) Consiliul fiscal consideră acest scenariu drept optimist şi nepotrivit din perspectiva unei construcţii bugetare prudente. (…) Consiliul fiscal are rezerve vizavi de evoluţia proiectată a veniturilor din proiectul de buget, analiza preliminară indicând o potenţială supraevaluare a acesteia", se arată în analiza Consiliului fiscal (CF), citată de Agerpres.

De asemenea, în opinia preliminară a CF se arată că evoluţiile proiectate ale agregatului de venituri "sume de la UE în contul plăţilor efectuate" şi contrapartida sa de cheltuieli (proiecte cu finanţare din fonduri europene nerambursabile) nu sunt comparabile cu cele istorice, în condiţiile în care bugetul anului 2017 este tranzitat de subvenţiile pentru agricultură (din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) – 8,1 miliarde lei, precum şi de fonduri pentru agricultură din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) – 4,1 miliarde lei, al căror beneficiar final este sectorul privat). 

Consiliul fiscal subliniază că unele cheltuieli, în special cele cu bunurile şi serviciile, dar şi cele de personal, apar subdimesionate în lipsa detalierii surselor economiilor proiectate (raportate la impactul măsurilor adoptate). 

Consiliul fiscal preciza vineri că se află în imposibilitatea de a elabora o opinie completă cu privire la Raportul privind situaţia macroeconomică pentru anul 2017 şi proiecţia acesteia în perioada 2017-2020, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017, proiectul Legii asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017, Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2017-2019 "având în vedere intenţia Guvernului de a aproba documentele mai sus menţionate în şedinţa din 27.01.2017, ceea ce implică în mod evident un interval de timp insuficient pentru analiza, elaborarea şi aprobarea opiniei solicitate".