Dragomir Alexandru Dan: Am plătit suma de 167.028.330 de lei vechi pentru o proteză de disc intervertebral. În urma operaţiei prin care mi-a fost pusă această proteză am rămas cu pi ciorul stâng paraliza  pe viaţă şi cu multe alte disfuncţii. Recent, am aflat în urma unor examene radiologice că proteza de disc e in completă. Proteza defectă nu mai poate fi scoasă chirurgical sau prin altă metodă. Cum pot să solicit firmei care mi-a furnizat- o daune morale şi materiale pentru prejudiciile cauzate?
Pentru sancţionarea firmei care a furnizat dispozitivul medical defect va trebui să vă adresaţi Comisariatului local pentru Protecţia Consumatorilor. Daunele materiale şi morale pot fi obţinute, eventual, numai pe calea unei acţiuni în instanţă împotriva comerciantului.

Notă

În fiecare zi de miercuri veţi putea citi, în pagina specială de protecţie a consumatorului, poveşti ale românilor care au fost înşelaţi şi soluţii la problemele reclamate. Puteţi adresa întrebări şi reclama

abuzuri la adresa [email protected].