Legea stabilește că o persoană poate primi pensie de stat dacă are minimum 15 ani lucrați legal până la împlinirea vârstei standard de pensionare. Actul normativ pevede și un stagiu maxim de cotizare, de 35 de ani munciți.


EXEMPLU: O femeie născută în iulie 1974 va putea ieși la pensie, la limita de vârstă, abia în iulie 2037, dacă are un stadiu minim de cotizare de cel puțin 15 ani. Dacă vrea să iasă anticipat la pensie, o poate face în iulie 2032 (cu cel mult 5 ani mai devreme), dar pentru a sta ar trebui să aibă un stagiu minim de cotizare de cel puțin 43 de ani! Dacă are doar între 35 și 43 de ani de muncă, atunci va ieși, tot în iulie 2032 la pensie anticipată parțial, dar va avea o reducere a cuantumului pensiei de maximum 45%.

Pentru a putea ieși din activitate, un contribuabil trebuie să depună la Casa teritorială de Pensii de care aparține un dosar-cerere. Aceasta este instituția care va stabili, prin decizie, care va fi comunicată, indemnizațiile ce i se cuvin la data împlinirii condițiilor prevăzute de lege.

Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie.

Pentru a vă calcula cel mai simplu vârsta la care puteți ieși din activitate, pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice găsiți calculatorul intitulat „Când mă pot pensiona”. În el introduceți luna și anul nașterii, sexul, iar acesta vă afișează anul de pensionare la limita de vârstă și câți ani de muncă trebuie să aveți în stagiul minim, inclusiv pentru pensia anticipată și pensia anticipată parțială.

Așa cum ne-au atras atenția cititorii noștri, de la depunerea cererii de pensionare până la venirea efectivă a pensiei, pot trece și trei luni, dar remunerația este plătită efectiv de la data depunerii cerererii (banii sunt dați retroactiv). Iată ce acte trebuie să conțină dosarul de pensie.

Dosarul pentru pensia pentru limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţială:

● cerere tip pentru înscrierea la pensie ;

● acte de vechime:

– carnetul de muncă (original şi copie);

– adeverinţe privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată, completate potrivit legii;

– adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/ individual de muncă (original);

– adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (original);

● actele de stare civilă ale solicitantului:

– BI/CI;

– certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);

● livretul militar (original şi copie);

● diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

● dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parţială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);

● adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);

● dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;

● procura specială, pentru mandatar (original şi copie);

● acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov, din noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare.

Te-ar putea interesa și: