Cel mai mare câştig salarial mediu lunar net, superior mediei pe economia naţională, s-a realizat în anul 2015 în intermedieri financiare şi asigurări (de 2,2 ori), informaţii şi comunicaţii (de aproape 2,1 ori), industria extractivă cu 85,8%.

Un câştig salarial mediu lunar net care s-a situat la cea mai mare distanţă sub media pe economie au fost în: hoteluri şi restaurante (-41,9%), alte activităţi de servicii (-30,2%), agricultură, silvicultură şi pescuit (-26,3%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (-25,5%), construcţii (-23,5%). 

Salarii mai mici în majoritatea judeţelor

Conform Institutului, în profil teritorial, pe judeţe, 37 dintre judeţe au înregistrat un câştig salarial mediu lunar net în sub media pe economie. Cel mai scăzut nivel, respectiv de 1.359 lei, s-a înregistrat în judeţul Neamţ, cu 26,9% mai puţin decât media pe economie. La polul opus s-a situat Municipiul Bucureşti, cu un câştig salarial mediu lunar net realizat în 2015 de 2.696 lei, cu 45% peste media pe economie. 

Număr mai mare de salariaţi

Efectivul salariaţilor la sfârşitul anului 2015 a fost de peste 5 milioane persoane. Comparativ cu sfârşitul anului 2014, efectivul salariaţilor a înregistrat o creştere cu 140.500 persoane. 

În profil regional, spune INS, efectivul salariaţilor a înregistrat creşteri în toate regiunile faţă de sfârşitul anului 2014. Regiunile cu cele mai mari creşteri au fost Bucureşti-Ilfov, Nord-Vest, Nord-Est şi Centru. În regiunea Bucureşti-Ilfov se concentrează puţin peste 21% din salariaţii din economie. 

La sfârşitul anului 2015, efectivul salariaţilor din societăţile cu capital privat a fost majoritar (75,1%) şi a înregistrat o creştere cu 4,2% comparativ cu anul precedent.