Săptămâna trecută, Curtea hotărât întreruperea deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzelor şi a dispus amânarea pronunţării deciziei pentru 28 ianuarie.
Sesizarea a fost formulată de 61 de deputaţi aparţinând grupurilor parlamentare ale PDL şi PP-DD şi vizează Legea de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 77/2013. Autorii sesizării consideră că prin ordonanţă au fost aprobate mai multe măsuri care sunt într-o totală contradicţie cu dispoziţiile art.115 alin. (6) din Constituţie.
Ei arată că măsuri asemănătoare au fost adoptate şi prin OUG 37/2009 şi OUG 105/2009, care au fost declarate neconstituţionale de CCR. Parlamentarii argumentează că anterior CCR a stabilit, cu valoare de principiu, că înţelesul sintagmei ‘afectarea regimului instituţiilor fundamentale ale statului” are în vedere toate componentele care definesc regimul juridic al acestora – structura organizatorică, funcţionarea, competenţele, resursele materiale şi financiare, numărul şi statutul personalului, salarizarea, categoria de acte juridice pe care le adoptă.
Ei susţin că prin legea criticată au fost afectate instituţii fundamentale ale statului, precum şi toate celelalte componente care definesc regimul juridic al acestora, iar Guvernul a intervenit într-un domeniu pentru care nu avea competenţa constituţională materială.
Deputaţii PDL şi PP-DD consideră că au fost desfiinţate, cu unele excepţii, posturile vacante de la ministere, instituţii şi autorităţi publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, indiferent de modul de finanţare; a fost redus numărul total de posturi ocupate în cadrul unor instituţii; s-a dispus ca instituţiile publice să îşi modifice structurile funcţionale, astfel încât numărul total al funcţiilor de conducere din cadrul fiecărei autorităţi care are în aparatul propriu/ de specialitate şi personal contractual ori, după caz, numai personal contractual, să fie de maximum 12% din numărul total al posturilor aprobate; s-a aprobat transformarea posturilor de conducere desfiinţate în posturi de execuţie corespunzătoare studiilor şi condiţiilor de vechime avute; s-a reglementat modificarea structurii stabilite anterior a serviciilor publice deconcentrate; s-a dispus ca ocuparea posturilor vacante prin concurs/examen să se facă numai după obţinerea avizului favorabil al Guvernului, printr-o notă iniţiată de Ministerul Dezvoltării şi Ministerul Finanţelor ori a Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei, Ministerului Muncii, după caz, cu condiţia încadrării în plafoanele de cheltuieli de personal aprobate.