Din cauza unei datorii de 38.214 de lei, se vor vinde la licitaţie un teren arabil extravilan, sola 23, parcela 296/8, punctul „Curătura”, amplasat în comuna Stăniţa şi un teren fâneaţă extravilan, cu suprafaţa de 21.898 metri pătraţi, sola 24, parcela 309/32, punctul „Podul Stăniţa”.

Conform ziarulevenimentul.ro, acţiunea este programată pentru data de 29 decembrie, de la ora 11:00, în Roman, la sediul Serviciului Fiscal Municipal. Preţul de pornire a licitaţiei este de 9.750 de lei, fără TVA.

Până în ziua precedentă termenului de vânzare, cei interesaţi sunt invitaţi să prezinte oferte de cumpărare, dovada plăţii taxei de participare reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, copii după actul de identitate (pentru persoanele fizice), sau după certificatul unic de înregistrare (pentru persoanele juridice), şi dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, precum şi o declaraţie pe proprie răspundere că nu este persoană afiliată sau interpusă cu debitorul.