Înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate. Documentul care va fi eliminat

Înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate. Documentul care va fi eliminat Locuințe noi. Sursa Foto: Arhiva EVZ

Regulile actuale privind înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcțiilor se vor modifica. Certificatul de atestare a edificării va fi eliminat, potrivit unui proiect de lege ce ar putea fi adoptat la Senat. Acesta este unul dintre actele necesare acum pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate.

Aflat la  Senat, cu propunere de adoptare, proiectul legislativ ar urma să modifice regulile actuale.

Din rândul actelor necesare pentru a înscrie în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcțiilor se va elimina certificatul de atestare a edificării. Acesta trebuia semnat de primar după efectuarea recepţiei.

carte funciară, imobiliare

Ne puteți urmări și pe Google News

Cum se va înscrie dreptul de proprietate

Astfel, după ce proiectul de față va ajunge să modifice Legea 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, dreptul de proprietate asupra construcţiilor se va înscrie în cartea funciară în baza autorizaţiei de construire şi a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a unei documentaţii cadastrale.

Acest drept se înscrie în cartea funciară „în baza unui certificat de atestare eliberat de autoritatea locală ”. Acesta confirmă că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și a celorlalte dispoziții legale în materie și a unei documentații cadastrale”.

Viitoarea lege elimină certificatul de atestare din rândul actelor necesare înscrierii în cartea funciară.

carte funciară

Documentele necesare pentru înscrierea dreptului de proprietate asupra construcțiilor în cartea funciară

Pentru înscrierea dreptului de proprietate asupra construcțiilor în cartea funciară vor fi necesare:

  1. autorizaţia de construire;
  2. procesul-verbal de constatare privind stadiul realizării construcţiei;
  3. documentaţia cadastrală.

Motivul pentru care a fost propusă schimbarea este următorul. În timp ce sediul materiei pentru sistemul de control a calităţii construcţiilor se găseşte reglementat în Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, iar art. 17 şi 41 fac precizări care privesc atât documentaţia de execuţie, documentele cuprinse în cartea tehnică, cât şi în procedura de recepţie, art. 37 din Legea 7/1996 face vorbire despre «un certificat de atestare a edificării» semnat de către primar după efectuarea recepţiei.

Or, potrivit Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, care este elaborat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) şi adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2017, de recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţiilor aferente se ocupă o comisie de recepţie din componenţa căreia face parte în mod obligatoriu un reprezentant desemnat de către autoritatea administraţiei publice competente care a emis autorizaţia de construire/ desfiinţare.

Autorităţile administraţiei publice locale au posibilitatea de a-şi întocmi proceduri interne de lucru şi de verificare. Astfel, ei se asigură că reprezentanţii desemnaţi îşi îndeplinesc sarcinile de serviciu. Nu va mai fi necesară o procedură ulterioară de emitere a unui alt act administrativ. Acest act nu ar face altceva decât să ateste documentele care au fost întocmite deja”, potrivit avocatnet.ro.