Evenimentul Zilei > Social > Calendarul înscrierii elevilor în clasele primare. Avem toate detaliile
Calendarul înscrierii elevilor în clasele primare. Avem toate detaliile

Calendarul înscrierii elevilor în clasele primare. Avem toate detaliile

Ministerul Educației și Cercetării a făcut public calendarul înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020 - 2021 și îi invită pe părinții acestora să își spună părerea cu privire la metodologia propusă.  

Ministerul Educației și Cercetării a lansat marți, 4 februarie 2020, în consultare publică, Metodologia și calendarul de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021.

Calendarul complet al înscrierii la școală în anul școlar 2020 – 2021 este următorul:

24 februarie 2020 – Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus (numărul de clase pregătitoare alocate, pe unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar)

24 februarie 2020 – Afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021 și afișarea unităților unde se realizează evaluarea

24 februarie 2020 – Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali

25 februarie – 9 martie 2020 – Organizarea, în fiecare școală unde vor exista clase pregătitoare, a unei „Zile a porților deschise”

25 februarie – 9 martie 2020 – Organizarea, în unitățile de învățământ preșcolar, a întâlnirilor pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2020 – 2021, în învățământul primar

25 februarie – 20 martie 2020 – Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare

25 februarie – 23 martie 2020 – Comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului. Rezultatul se transmite în scris părintelui care a solicitat evaluarea

25 martie 2020 – Transmiterea de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională a procesului-verbal în care este înscris rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor din județ/municipiul București, către comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar

25 februarie 2020 – Afișarea, la sediul unității de învățământ și al inspectoratului școlar și pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar

4 martie – 23 martie 2020 – Completarea de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere

Prima etapă de înscriere în învățământul primar începe în ultima săptămână din luna martie

26 martie 2020 – Procesarea, cu ajutorul aplicației informatice, de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar, a cererilor-tip de înscriere, și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor

27 – 30 martie 2020 – Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere

31 martie 2020 – Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție

1 aprilie 2020 – Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar începe în a doua decadă a lunii aprilie

22 aprilie 2020 – Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar

23 aprilie – 30 aprilie 2020 – Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor

4 mai – 6 mai 2020 – Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse

7 mai 2020 – Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare

8 mai – 15 mai 2020 – Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului

Părinții transmit opinii legate de înscrierea copiilor în învățământul primar

Principalele noutăți incluse în proiectul de metodologie vizează constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare, precum și soluționarea situațiilor excepționale ale copiilor care nu se încadrează în tranșele de vârstă prevăzute de metodologie.

Astfel, constituirea claselor se face după finalizarea procesului de înscriere, conform calendarului, în baza unei proceduri elaborate la nivelul unității de învățământ și aprobate de Consiliul de administrație. Procedura e menită să asigure transparență, echitate, nondiscriminare și incluziune.

Propunerile, observațiile și sugestiile pe marginea proiectului de metodologie propus de Ministerul Educației și Cercetării pot fi trimise pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 14 februarie 2020.

Publicat in categoriile: Social
Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News
Accesează: