25 septembrie – se realizează plățile anticipate ale impozitului pe venit (trim. III) de către contribuabilii care încasează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole.

25 septembrie – achită contribuțiile la sănătate (trim. III) cei care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă și cei care realizează venituri în regim de reținere la sursă.

25 septembrie – se achită a doua rată anuală a „taxei pe stâlp”.

25 octombrie – se realizează plata anticipată a impozitului pe profit (trim. III), de către contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate.

25 octombrie – se achită 50% din impozitul agricol (prima rată), de către cei care obțin venituri din agricultură pe bază de normă.

15 decembrie – se achită 50% din impozitul agricol (a doua rată).

21 decembrie – se achită tranșa a doua a impozitului pe reprezentanță, de către persoanele juridice străine cu reprezentanță în România.

21 decembrie – achită contribuția la sănătate pentru semestrul doi cei cu venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă și cei care realizează venituri în regim de reținere la sursă.