Evenimentul Zilei > Actualitate > Calendarul declaraţiilor şi impozitelor din anul 2011
Calendarul declaraţiilor şi impozitelor din anul 2011

Calendarul declaraţiilor şi impozitelor din anul 2011

Declaraţia de venit trebuie depusă până pe 16 mai, iar românii care vând şi cumpără acţiuni pe piaţa de capital trebuie să-şi achite singuri impozitul, în fiecare trimestru.

Fiscul a publicat datele la care firmele şi persoanele fizice trebuie să depună declaraţiile şi să-şi plătească impozitele. Persoanele fizice care oferă spre închiriere sau subînchiriere mai mult de cinci locuinţe trebuiau să depună, până pe 17 ianuarie, formularul 220 – declaraţia privind venitul estimat.

Tot atunci a fost termenul pentru declaraţia privind înregistrarea gospodăriilor individuale care produc băuturi alcoolice pentru propriul consum. Cei care au sub cinci contracte de închiriere au timp să depună declaraţia până pe 31 ianuarie.

Declaraţia privind venitul realizat anul trecut trebuie depusă până pe 16 mai de către cei care au avut anul trecut venituri din activităţi independente, din chirii, din activităţi agricole, din transferul acţiunilor şi din tranzacţii valutare.

Nu uitaţi să plătiţi, până pe 31 martie, cel puţin prima tranşă din taxele şi impozitele locale. Dacă achitaţi întreaga sumă, veţi beneficia de reduceri. Pentru cea de-a doua tranşă este prevăzută data de 30 septembrie.

Investitorii la Bursă fac plăţi trimestriale

Totodată, până pe data de 25 a fiecărei luni, cetăţenii români care obţin venituri în străinătate pentru activităţi desfăşurate în ţară trebuie să transmită Fiscului declaraţia privind veniturile din salarii (Formularul 224).

Investitorii la Bursă îşi pot nota în calendar datele de 25 ianuarie, 25 aprilie, 25 iulie şi 25 octombrie. Atunci, ei trebuie să facă plăţile anticipate în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pe veniturile din investiţii din trimestrul precedent.

PERSOANE FIZICE AUTORIZATE

Termenele pentru plata impozitelor şi depunerea declaraţiilor la Fisc

31 ianuarie 

 • depunerea formularului 220 "Declaraţia privind venitul estimat" de cei care obţin venituri din activităţi independente sau agricole impuse pe bază de normă de venit şi din drepturi de proprietate intelectuală. Tot atunci, ei pot depune cererea pentru opţiunea de a determina venitul net în sistem real sau să renunţe la acest sistem 

15 martie

 • depunerea formularului 204, declaraţia anuă de venit de către asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice sau între persoane fizice şi juridice române cu statut de microîntreprindere, în cadrul căreia se realizează venituri din activităţi independente – comerciale şi profesii libere, inclusiv din activităţi adiacente sau din activităţi agricole 

16 mai

 • depunerea formularului 200 "Declaraţia privind veniturile realizate" de către contribuabilii care au realizat în anul precedent venituri din activităţi independente (comerciale, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală), din transferul titlurilor de valoare; câştiguri din operaţiuni de vânzare-cum părare de valută la termen, pe bază de contract

25 mai 

 • depunerea formularului 221, declaraţia privind veniturile din activităţi agricole, de către contri buabilii care obţin venituri din activităţi agricole, impuse pe norme de venit 

15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 decembrie

 • termene pentru plăţile anticipate pe 2011 ale impozitului pe venitul care rezultă după deducerea cheltuielilor pentru contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor realizate din arendare şi din activităţi agricole 

1 septembrie şi 15 noiembrie 

 • termen pentru plăţile anticipate în valoare de 50% din impozitul pe venit efectuate de persoanele care obţin bani din cultivarea şi vânzarea florilor, legumelor, ciupercilor, precum şi de către cei care exploatează pepiniere viticole şi pomicole 

PFA care îşi încep activitatea în 2011 vor depune în termen de 15 zile cererea pentru opţiunea de a stabili venitul net în sistem real odată cu formularul 220 "Declaraţia privind venitul estimat". Cererea va fi valabilă doi ani şi, în cazul în care nu se face altă cerere de renunţare pentru sistemul real, perioada de valabilitate se prelungeşte cu încă doi ani.

PERSOANE JURIDICE

Termenele pentru plata impozitelor şi depunerea declaraţiilor fiscale

25 ianuarie

 • depunerea formularului 102 "Declaratie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale" pentru luna decembrie 2010 

31 ianuarie

 • depunerea formularului 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/declaraţie de menţiuni prin care microîntreprinderile pot opta pentru impozitul de 3% pe venit

Data de 15 a fiecărei luni

 • depunerea formularului 390 VIES "Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri" de către firmele înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat în luna de raportare livrări/ prestări şi/sau achiziţii intracomunitare de bunuri şi/sau servicii

Data de 25 a fiecărei luni

 • depunerea formularului 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat" pentru obligaţiile de plată cu termen lunar şi plata acestor obligaţii;
 • depunerea declaraţiei unice, formular 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă (din 25 februarie);
 • depunerea formularului 300 "Decont de taxa pe valoarea adăugată" de către plătitorii de TVA pentru care perioada fiscală este luna sau trimestrul şi plata TVA-ului datorat;
 • depunerea formularului 301 "Decont special de taxa pe valoarea adăugată" de către persoanele impozabile care fac numai livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care taxa nu este deductibilă, firmele neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA, persoanele impozabile obligate la plata taxei care beneficiază de servicii prestate în România

Trimestrial, pe data de 25 a lunilor ianuarie, aprilie, iulie şi octombrie

 • depunerea formularului 104 "Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor" pentru asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabilii persoane fizice rezidente asociate cu persoane juridice române

Data de 25 ianuarie şi 25 iulie

 • depunerea formularului 394 "Declaraţie informativă privind livrările/ prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional" de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru semestrul precedent

Data de 25 februarie şi 25 aprilie

 • depunerea formularului 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit"

2 mai

 • depunerea formularului 120 "Decont privind accizele" pentru 2010.
 • depunerea formularului 130 "Decont privind impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia internă" pentru anul 2010

Data de 28 februarie

 • depunerea formularului 210 – depunerea fişelor fiscale la unitatea fiscală, precum şi transmiterea unui exemplar salariaţilor
 • depunerea formularului 205 – declaraţie privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pentru anul trecut. În funcţie de natura venitului, termenul poate fi şi 30 iunie