Evenimentul Zilei > Social > Calendar creștin ortodox, 24 mai. Sfântul Simeon din Muntele cel Minunat
Calendar creștin ortodox, 24 mai. Sfântul Simeon din Muntele cel Minunat

Calendar creștin ortodox, 24 mai. Sfântul Simeon din Muntele cel Minunat

Sfântul Cuvios Simeon cel din Muntele Minunat este pomenit în calendarul creștin ortodox în fiecare an, la 24 mai. Acesta s-a născut în Antiohia Siriei şi a trăit pe vremea împăratului Iustinian (527-565).

Sfântul Simeon a petrecut foarte mulți ani în vârful unui stâlp de piatră, dar nu este Sfântul Simeon Stâlpnicul, care a trăit între anii 390 și 459, lângă cetatea Alep din Siria.

Încă de la şase ani, după ce tatăl său s-a stins din viață, Simeon din Muntele cel Minunat a mers cu binecuvân­tarea mamei sale, Sfânta Marta, în Seleucia, ca ucenic al unui pustnic virtuos, Ioan de la muntele Pilasa.

Tânărul se trudea în priveghere necontenită, în rugăciune stăruitoare şi post neîntrerupt. Pentru aceasta, Dumnezeu i-a dat în dar puterea tămăduirii bolilor. Simeon a ajuns la Muntele cel Minunat, într-un loc cu pietre seci, şi a ridicat o mănăstire, cu ajutorul celor tămăduiţi de el.

„Muntele cel Minunat” este numele pe care l-a oferit Însuși Iisus Hristos acelui munte, când i s-a arătat lui Simeon.

Fiind hirotonit preot, după Sfânta Liturghie Cuviosul primea de la un înger pâine cerească și nu mai avea nevoie de nici o altă hrană pământească.

În anul 526, acesta a vrut să ajungă în vârful unui stâlp, unde a stat sub cerul liber, şi iarna şi vara, timp de 66 de ani. Nu a dormit deloc, dar s-a rugat zi și noapte.

Moaştele Sfântului Simeon au fost aduse mai târziu în Imperiul Bizantin. Capul său a ajuns la Sfântul Voievod Ștefan cel Mare Mănăstirii Neamț, unde se păstrează până astăzi.

Rugăciunea Sfântului Simeon

Condac 1

Preacuviosului nostru Părinte Simeon, ca celui ce prin dragoste şi smerenie s-a făcut lăcaş Preasfintei Treimi, cântare de laudă cu umilinţă să-i aducem, zicând: Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane!

Icos 1

Îngerul întâistătător al celor drepţi, Părinte Simeoane, numindu-te fiu al dreptăţii şi slujitor al Domnului, pentru care noi, smeriţii, aducem cântare:
Bucură-te, odrăslire din părinţi binecredincioşi!

sursa: arhivă EVZ

Bucură-te, bogată roadă a curăţeniei părinţilor tăi!
Bucură-te, ucenice preaiubit al Botezătorului loan!
Bucură-te, al Arhidiaconului şi întâiului Mucenic Ştefan deopotrivă iubit!
Bucură-te, că Sfântul loan Botezătorul naşterea ţi-a vestit!
Bucură-te, că semn al încrederii un bulgăre de tămâie maicii tale i-a dăruit!
Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane!

Condac 2

De la sânul maicii tale te-ai arătat iubitor al înfrânării, căci dintru cel drept te hrăneai, şi ai fost următor cetelor îngereşti, dimpreună cu care cântai: Aliluia!

Icos 2

Descoperirea celor neştiute şi vederea tainelor ascunse Domnul ţi le-a dăruit, Simeoane, căci te-ai depărtat din pruncie de cele ale lumii, voind cele nepieritoare a le primi. Pentru aceasta primeşte ale noastre cântări:
Bucură-te, cel născut fără dureri!
Bucură-te, noule Samuile, cel ce Domnului din pruncie ai fost dăruit!
Bucură-te, că din mâncare făcută cu meşteşug omenesc nu ai gustat!
Bucură-te, că pâine, miere şi sare în toate zilele vieţii tale tu ai mâncat!
Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane!

Condacul 3

Fericite Simeoane, cu povăţuirea lui Dumnezeu la vârsta de şase ani ai venit la mănăstirea cuviosului loan Stâlpnicul, care cu dragoste primindu-te, se minuna cântând: Aliluia!â

Icosul 3

Vrăjmaşul cel urâtor de oameni s-a spăimântat de tine, Sfinte Simeone, şi ca un leu răcnea asupra ta, dar tu, ca pe un neputincios, nu l-ai băgat în seamă, întrarmat fiind cu smerenia, şi cu nevoinţa ai pornit asupra lui. Iar noi, ca cei ce suntem în tot ceasul zdruncinaţi de pornirea lui asupra noastră, cădem la tine, sfinte, şi te rugăm: ajută-ne nouă, celor ce cântăm:
Bucură-te, că prunc fiind ai covârşit pe cei bătrâni în nevoinţă!
Bucură-te, că nerăutatea inimii de mic ai dobândit-o!
Bucură-te, că schima îngerească la vârsta de şapte ani ai primit!
Bucură-te, că urmând povăţuitorului tău loan, pe stâlp te-ai suit!
Bucură-te, că pe acesta urmând Domnului în fiecare zi te-ai răstignit!
Bucură-te, că uitând de trup asemenea celor fără de trup ai viețuit!
Bucură-te, Sfinte Părinte Simeoane!

Condacul 4

Cu totul ne-am depărtat de cea în Duhul vieţuire, iar tu, al nostru părinte, cu milostivire ne dăruieşte cuvinte cu umilinţă, ca bucurându-ne de tine să-L slăvim pe Dumnezeu cel în Treime slăvit zicând: Aliluia!, potrivit doxologia.