Selecția acestor comune a fost făcută de o comisie de prioritizare din care fac parte specialiști aparținând mai multor ministere. Au fost alese localități în care comunităţilese află în condiţii de sărăcie extremă, care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură de interes naţional și în care sunt proiecte de dezvoltare locală. Beneficiarii subsidiari sunt autorităţile publice locale şi cetăţenii din mediul rural. 

 

Astfel, din suma totală de 312,89 milioane euro, 265,96 milioane euro provin din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 46,93 milioane de euro reprezintă cofinanţare de la bugetul de stat. Aceste fonduri vor ajunge la 22 de comune din Suceava, 22, din Sălaj, 19 din Timiș, 16 din Vrancea, etc. Întreaga lista o puteti consulta pe site-ul Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) http://www.ancpi.ro/files/Statistici_home_page/Lista_UATs-29.11.pdf.

 

Actele pentru proprietăți îi va ajuta pe cetățenii din aceste zone să-și îmbunătăţească condiţiile economice şi sociale dar un impact pozitiv se va resimți și asupra bugetelor locale. Înregistrările proprietăților cu ajutorul fondurilor europene este practic o etapă a Programului naţional de cadastru şi carte funciară (PNCCF), proiect al ANCPI care prevede cadastrarea tuturor imobilelor de pe teritoriul ţării până în anul 2023.  

 

Până acum, 33 de comune au fost cadastrate în proporție de sută la sută, iar 2017 au fost eliberate, gratuit pentru cetățeni, peste 300.000 de acte pe proprietăți. În acest an, prin PNCCF, s-au semnat contracte de prestări servicii cu aproape 2.000  de primării din mediul rural, pentru a realiza, cu finanţare de la ANCPI, cadastru gratuit pentru cetăţeni. Prin PNCCF, cetățenii au primit, gratuit, peste 500.000 de cărți funciare.