Poliția i-a trimis procesul verbal de contravenție prin poștă unui bărbat care a înjurat pe Facebook. Deși acesta a cerut anularea contravenției în instanță, judecătorii i-au respins cererea.

S-a întâmplat în județul Brăila, acolo unde Judecătoria a reținut că procesul verbal de contravenția este legal și temeinic întocmit de către IPJ Brăila. Bărbatul amendat nu a fost mulțumit de decizia instanței și a declarat apel. Calea de atac s-a judecat la Tribunalul Brăila.

În hotărârea Tribunalului s-au aratat următoarele: „Prin procesul-verbal ________ nr. xxxxxxx din data de 19.06.2018 petentul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 1.000 lei, reținându-se că în data de 24.05.2018, a proferat injurii și expresii jignitoare la adresa unor persoane pe contul personal de pe rețeaua electronică de socializare Facebook, fiind de natură să lezeze demnitatea și onoarea celor în cauză.

Fapta a fost încadrată ca reprezentând contravenție potrivit art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, fiind sancționată potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) din același act normativ. Procesul-verbal a fost încheiat în lipsa contravenientului, fiindu-i comunicat acestuia prin poștă. În drept, făcând aplicarea dispozițiilor legale în materie, respectiv art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, instanța constată că plângerea contravențională formulată de petent a fost depusă în termenul prevăzut de lege, respectiv în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției. De altfel, acest aspect nu a fost contestat de intimat în cauză.

Tribunalul apreciază că apelul nu este fondat pentru următoarele considerente: „Instanța de fond a pronunțat o sentință temeinică și legală, în baza analizei probatoriului administrat în cauză. Faptele reținute în actul de constatare rezultă din înscrisurile depuse la dosarul de fond de agentul constatator. Se mai reține că dovada contrară, în ceea ce privește autorul postărilor, revenea apelantului deoarece postarea pe un cont de facebook naște prezumția simplă că aparține persoanei pe numele căruia este deschis contul, prezumție care poate fi combătută prin probe contrarii de aceasta. Față de cele arătate în temeiul art. 480 C.pr.civ., apelul va fi respins ca nefondat”.

Te-ar putea interesa și: