Conform datelor utilizate de către  Ministerul Educației, la „examenul maturității” s-au înscris în total 135.655 de absolvenți de liceu, dintre care 116.037 din promoția curentă și 19.618 din seriile anterioare.

Potrivit calendarului de Bacalaureat 2019, examenul oral de Limba română va continua și mâine, 4 iunie, iar pe 5-6 iunie se va desfășura proba de limbă maternă.

Pe 7, 10 și 11 iunie este programată evaluarea competențelor digitale (proba D), iar în perioada 12-13 iunie se va desfășura examenul oral de limbă străină (proba C).

Rezultatele la examenele orale de Bacalaureat nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competență corespunzător grilei aprobate la nivel național: experimentat avansat mediu.

Examenele orale și cele de competențe digitale sunt monitorizate audio-video.

Cu ce nu au voie absolvenții de liceu să intre în sălile de examen:

  • nu este permis accesul candidaților în sălile de examen cu manuale, dicționare, notițe, însemnări sau orice materiale care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor
  • este interzisă intrarea în examen cu telefoane mobile, cu căști sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.
  • elevii care încalcă regulile și intră în examen cu materiale interzise sunt eliminați din sală, “indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu”, avertizează Ministerul Educației.

CALENDAR BAC 2019:

Calendar BAC 2019 Sesiunea iunie-iulie 2019

27 – 31 mai 2019          Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

31 mai 2019                   Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/ a XIII-a

 

3 – 4 iunie 2019            Evaluarea Competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba română – proba A

5 – 6 iunie 2019            Evaluarea Competențelor lingvistice de comunicare orală în Limba maternă – proba B

7, 10* – 11 iunie 2019 Evaluarea Competențelor digitale – proba D

12 – 13 iunie 2019       Evaluarea Competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională – proba C

1 iulie 2019                    Limba și literatura română – proba Ea) – examen scris

2 iulie 2019                    Limba și literatura maternă – proba Eb) – examen scris

3 iulie 2019                    Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – examen scris

 

Examen la Matematică – pentru absolvenții claselor de liceu cu profil real din filiera teoretică, pentru cei care au terminat filiera tehnologică și pentru absolvenții de la profilul militar și profilul pedagogic – specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională

Examen la Istorie – pentru absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus

4 iulie 2019 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – examen scris

Absolvenții trebuie să aleagă una dintre următoarele materii, pentru examen, în funcție de studiile urmate în liceu:

Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică – elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la profilul militar din filiera vocațională

Geografie, Filosofie, Logică și argumentare, Economie, Psihologie și, după caz, Sociologie – absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretica, de la profilul servicii din filiera tehnologică și din toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui menționat mai sus

8 iulie 2019             Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:0)

9-12 iulie 2019       Rezolvarea contestațiilor

13 iulie 2019           Afișarea rezultatelor finale

 

Te-ar putea interesa și: