Potrivit Avocatului Poporului, Renate Weber, prin această recomandare dorește ca elevii să nu fie discriminați în ziua examenului și să nu le fie luată temperatura înainte de intrarea în sala de examen.

De asemenea, Renate Weber, susține că prin aceasta se încalcă respectarea dispozițiilor art. 16 din Constituția României privind egalitatea în drepturi și art. 32 din Constituția României privind dreptul la învățătură.

„Apreciem că interzicerea accesului elevilor care depășesc nivelul temperaturii corporale permise are ca efect încălcarea dreptului la educație, în condiții egale, al elevilor care ar urma să fie excluși de la examenele de evaluare națională și bacalaureat, afectând astfel rezultatele acestora pentru accesul la studiile liceale sau universitare”, transmite Avocatul Poporului într- un comunicat de presă.

Menționăm că, măsura prin care să se ia temperature candidaților înainte de susținerea examenelor pentru Evaluarea Națională și Bacalaureatul a fost introdusă printr-un ordin comun semnat de Ministerul Educației și cel al Sănătății în contextul pandemiei de coronavirus.

„Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, pe baza susținerilor instituției Avocatul Poporului, a analizat o posibilă faptă de discriminare indirectă, deoarece condiția de participare la examenele sus amintite este una neutră, temperatura corporală fiind măsurată tuturor participanților. În opinia Consiliului, condiția aparent neutră dezavantajează participanții a căror temperatură corporală depășește limita impusă prin Ordin, iar măsura excluderii de la examene se realizează pe baza unei prezumții simple, aceea că toți participanții care ating o anumită temperatură corporală sunt suspecți de a fi purtători de SARS-CoV-2. Această prezumție simplă are ca efect o discriminare prin asociere, participantul la examen măsurat cu o temperatură corporală peste limită fiind tratat ca și când ar fi purtător de SARS-CoV-2, deși nu există o confirmare medicală în acest sens. Rezultă, așadar că, tratamentul diferențiat are loc pe criteriul unei boli cronice neconfirmate. Concluzionând, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a constatat că fapta sesizată de instituția Avocatul Poporului reprezintă discriminare indirectă, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată”, transmite Avocatul Poporului.

Renate Weber își motivează susținerea prin faptul că temperature candidaților poate fi influiențată de factori care nu au legătură cu COVID-19.

Având în vedere că examenele se susțin în perioada iunie – iulie, când sunt estimate temperaturi ridicate acest lucru ar putea fi unul dintre factorii prin care temperatura ar putea să crească.

De asemenea, pot exista şi alte patologii care pot genera creşterea temperaturii corporale, peste limita stabilită prin ordinul miniştrilor Educaţiei şi Sănătăţii, explică Avocatul Poporului.

În acest context, Avocatul Poporului, Renate Weber a formulat trei solicitări către autorități pentru a remedia situația semnalată ca o discriminare.

„1. Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății vor identifica și vor dispune în regim de urgență toate măsurile care se impun în vederea asigurării dreptului la educație în condiții de egalitate, în contextul prevenirii răspândirii SARS-CoV-2;

  1. Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății vor elimina prevederile discriminatorii din actul normativ criticat și vor permite accesul candidaților, în condiții de egalitate, la examenele în sesiunile regulate din calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2019-2020 și din calendarul examenului de bacalaureat naţional – 2020;
  2. Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății vor informa Avocatul Poporului cu privire la însușirea recomandării și realizarea măsurilor dispuse”, se arată în comunicat