Astfel, în comunicat se menționează: ”în condiţiile legale în care se pot furniza informaţii despre activitatea procurorilor, multe dintre cele scrise în comunicat fiind într-o categorie a exigenţei la care DNA nu se încadrează”.

"În referire la discuțiile apărute în spațiul public privind nevoia de mai multă transparență în efectuarea actelor de urmărire penală de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (audierea unor persoane), reamintim principiile care guvernează activitatea de comunicare publică în cadrul parchetelor, principii fundamentate pe prevederile legale interne și internaționale în materie.

– Furnizarea de informații reprezentanților mass-media se realizează într-o manieră care nu trebuie să aducă atingere valorilor sociale ocrotite de lege. În acest scop, comunicarea publică trebuie să aibă în vedere asigurarea unui raport de proporționalitate, în sensul asigurării transparenței în ceea ce privește activitatea Ministerului Public, dar și al respectării drepturilor fundamentale ale omului (prezumţia de nevinovăţie, protecţia vieţii private şi de familie, dreptul la imagine, dreptul la un proces echitabil etc.).

– Procedura din cursul urmăririi penale este nepublică (art. 285 alin. 2 din Codul de procedură penală).

– Informațiile privind ancheta penală sunt exceptate de la liberul acces al cetățenilor dacă astfel se aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane (art. 12 lit. e și f din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public).

– Informaţiile privind actele procedurale efectuate în timpul anchetei penale, cum ar fi audierea persoanelor – indiferent de calitatea acestora, ridicările de documente şi obiecte, percheziţiile domiciliare sau informatice pot fi comunicate după realizarea acestor activităţi şi dacă divulgarea acestora nu afectează mersul anchetei penale sau dreptul la imagine ca parte a dreptului la viaţă privată al persoanelor implicate (art. 25 alin. 6 din Ghidul privind relația dintre sistemul judiciar din România și mass-media)", precizează Parchetul General.