Evenimentul Zilei > Economie > Au apărut normele de aplicare ale NOULUI COD FISCAL
Au apărut normele de aplicare ale NOULUI COD FISCAL

Au apărut normele de aplicare ale NOULUI COD FISCAL

Normele de aplicare a noului Cod Fiscal, care clarifică prevederile Codului Fiscal au fost publicate de Ministerul Finanțelor Publice, a anunțat instituția.

„Aceste vin să clarifice prevederile Codului Fiscal fără a modifica în vreun fel regulile stabilite de acesta. Actualele norme insistă asupra unor exemple concrete cu privire la interpretarea unor prevederi ale Codului Fiscal susceptibile de neclarități", se spune în comunicat.

Comunicatul face referire la 10 titluri și la clarificările aduse pentru fiecare în parte, precum și observații acolo unde este cazul.

Ce intră în categoria activități indepedente

Primul capitol, „Dispoziții generale”, clarifică ce se încadrează la „activități independente”, sfera și modalitatea de aplicare a metodelor utilizate la estimarea prețului de piață, pentru tranzacțiile între persoane afiliate. Este precizat și tratamentul fiscal aplicabil în cazul reîncadrării formei unei tranzacții/activități de către autoritățile fiscale.
Titlul II se referă șa „Impozitul pe profit” și stabilește regulile de încadrare și impunere pentru impozitul pe profit a diferitelor categorii de contribuabili, în funcție de formele de organizare și funcționare și de statutul lor fiscal.

Sunt stabilite la acest capitol regulile de determinare a rezultatului fiscal în cazul contribuabililor care aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit și exemplifică elementele de calcul ale rezultatului fiscal care sunt incluse în baza impozabila.

Tot aici sunt aduse clarificări privind determinarea rezultatului fiscal al sediului permanent, legate de evitarea dublei impuneri precum și de alte aspecte internaționale. Se clarifică și încadrarea în sistemul trimestrial/anual de calcul și plată a impozitului pe profit a contribuabililor, în funcție de statutul acestora.

La titlul III, „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”, se stabilește sistemul de impunere a veniturile microîntreprinderilor. Aici sunt detaliate categoriile de persoane juridice române care nu intra sub incidenta sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor și clarifică începerea/încheierea perioadei impozabile în cazul înființării/lichidării unei microîntreprinderi, precum și data depunerii declarației în cazul microîntreprinderilor care își încetează existența în cursul anului.

Totodată, capitolul clarifică în ce măsura microîntreprinderile nou-înființate aplica regimul favorabil prevăzut de Codul fiscal și aspecte legate de determinarea bazei impozabile pentru microîntreprinderi.

La Titlul IV, „Impozitul pe venit” vine cu mai multe precizări, printre care: condițiile în care se acorda scutirea de la plata impozitului pe veniturile din activități independente, salarii și asimilate salariilor, pensii, activități agricole, silvicultură și piscicultură realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat; stabilirea tratamentului fiscal aplicabil veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală; clarificarea tipurilor de venituri cuprinse în venitul brut din salarii sau considerate asimilate salariilor.

Potrivit Titlului V, „Contribuții sociale obligatorii”, contribuabilii, persoane fizice, obligați la plata contribuțiilor sociale obligatorii, în sensul ca aceștia includ și acele persoane fizice care nu au domiciliul sau reședința în România și care, potrivit legislației europene aplicabilă în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care România este parte, datorează contribuții sociale obligatorii în România.