Prezentăm, mai jos, integral, textul documentului înaintat Curţii Constituţionale a României de Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei:

„Dreptul la viaţă privată şi alte libertăţi fundamentale este un drept recunoscut de Constituţie tuturor cetăţenilor. Dar este evident că libertatea şi siguranţa cetăţenilor, pe de o parte, şi securitatea statului, pe de altă parte, nu pot fi separate pentru că cetăţenii unui stat nu se pot bucura de drepturile şi libertăţile lor dacă statul nu este capabil să le garanteze siguranţa şi securitatea. Chiar dacă introducerea obligativităţii declarării datelor nu este acceptată cu uşurinţă de toţi utilizatorii cartelelor prepay, consecinţele neadoptării unei astfel de reglementări pot afecta realizarea intereselor fundamentale ale statului şi garantarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor.

AID consideră că un stat democratic trebuie să asigure, în acelaşi timp cu  respectarea drepturilor fundamentale ale omului, şi un grad ridicat de siguranţă şi securitate a cetăţenilor săi. Astfel, este imperios necesar ca cetăţenii unui stat să ştie că statul îi poate apăra în situaţia în care sunt şantajaţi sau ameninţaţi, că instituţiile statului deţin instrumente suficient de puternice pentru a asigura un nivel scăzut al infracţionalităţii. Democraţia funcţionează numai în condiţiile în care cetăţenii au încredere în instituţiile statului, instituţii care trebuie să se afle în slujba cetăţenilor şi să vegheze la siguranţa şi securitatea acestora.

Uneori, autorităţile statului, pentru realizarea puterilor cu care au fost investite de către însăşi cetăţeni, prin reprezentanţii lor aleşi, au nevoie ca aceştia să le acorde respectul, încrederea şi sprijinul necesar.

Menţionăm că, aşa cum am subliniat şi în alte poziţii publice cu privire la acest subiect, introducerea obligativităţii ca utilizatorii de cartele telefonice prepay să îşi declare datele personale la achiziţionarea cartelei este extrem de importantă pentru reducerea unor infracţiuni deosebit de grave (şantaj, ameninţări, terorism, corupţie, trafic de influenţă etc.) care sunt, într-o măsură covârşitoare, realizate prin utilizarea de astfel de cartele – aproximativ 90% din infracţiunile privind crima organizată şi terorismul sunt săvârşite prin utilizarea de cartele prepay.

Astfel de infracţiuni, produse sub protecţia anonimatului utilizatorilor de cartele prepay, lezează în mod direct drepturi ale persoanelor, precum dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, îngreunând sau chiar împiedicând rezolvarea cazurilor de către instituţiile competente.

De altfel, în ultimii ani, şi în Uniunea Europeană s-a tras un semnal de alarmă cu privire la amploarea şi gravitatea fenomenului de utilizare ilegală şi anonimă a comunicaţiilor, inclusiv în contextul criminalităţii organizate transfrontaliere şi a infracţiunilor de terorism. Şi nu putem nega realitatea că astfel de fapte prezintă un real pericol atât pentru siguranţa cetăţenilor, cât şi pentru securitatea naţională a statelor care se confruntă cu fenomenul.

Menţionăm, de asemenea că, potrivit unui studiu realizat de GSMA (Asociaţia Internaţională a operatorilor de telefonie mobilă), în anul  2013, cel putin 80 de ţări de la nivel global au introdus sau sunt în curs de a introduce înregistrarea obligatorie a utilizatorilor de cartele SIM prepay. În Europa, ţări precum Spania, Italia, Danemarca, Grecia, Letonia, Bulgaria şi Slovacia au reglementat deja obligaţia reţinerii datelor utilizatorilor cartelelor prepay.

Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei consideră că, pentru instituţiile de aplicare a legii, datele utilizatorilor de cartele SIM prepay reprezintă un instrument extrem de util în activităţile de prevenire, identificare şi cercetare a infractorilor, care poate conduce la reducerea infracţionalităţii. Capacitatea de a accesa datele care fac obiectul discuţiei se poate dovedi a fi crucială în efortul autorităţilor competente de a deţine datele şi informaţiile necesare pentru aflarea adevărului cu privire la activităţi ale unor persoane suspecte, ale victimelor sau ale unor persoane vulnerabile, acest lucru realizându-se în condiţiile respectării prevederilor Convenţiei europene privind drepturile omului.

Implementarea anterioară de către alte ţări europene a unor astfel de prevederi privind înregistrarea datelor utilizatorilor de cartele prepay confirmă faptul că acest lucru se poate realiza în condiţiile respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, aşa cum acestea sunt recunoscute prin instrumente internaţionale.

Mai mult, dacă astfel de măsuri se pot aplica – şi se aplică deja – utilizatorilor abonaţi fără a se considera că se aduce atingere dreptului acestora la viaţă privată, apreciem că nu există nici un impediment ca măsura să se aplice şi utilizatorilor de cartele prepay, asigurându-se astfel un tratament egal şi nediscriminatoriu.

În final, vrem să mai subliniem că, la nivelul UE, articolul 4 din Tratatul privind Uniunea Europeană recunoaşte responsabilitatea exclusivă ce revine fiecărui stat membru în ceea ce priveşte securitatea sa naţională, funcţiile esenţiale ale statului şi, în special, pe cele care au ca obiect asigurarea integrităţii sale teritoriale, menţinerea ordinii publice şi apărarea securităţii naţionale fiind respectate. Evenimentele recente petrecute pe scena internaţională ne demonstrează că acesta este un moment în care statele trebuie să-şi asigure toate instrumentele pentru a proteja securitatea naţională şi, implicit, securitatea fiecărui cetăţean.

Acest fapt a fost recunoscut în Marea Britanie prin vocea prim-ministrului David Cameron,  care, în actualul context geopolitic a afirmat că Este prima datorie a Guvernului (n.n. instituţiilor statului) să protejeze securitatea naţională şi să acţioneze rapid când acea securitate este compromisă… şi a subliniat că lipsa de acţiune a unui stat în astfel de momente poate avea consecinţe grave.”