În plus, femeile care doresc să ia în plasament copii trebuie să aibă experiență anterioară în creșterea și educarea celor mici și o stare de sănătate foarte bună. Dosarul mamelor sociale profesioniste trebuie să cuprindă acte care să demonstreze îndeplinirea tutoror acestor criterii.

Un astfel de dosar se depune la direcția de asistență socială unde domiciliază cea care dorește să devină mamă socială.
Salariul este de 800 de lei brut pe lună, iar răspunderea funcționează 24 de ore din 24 fără pauze și fără concedii de odihnă.
Din trei în trei ani mama socială trebuie să obțină un atestat de asistent maternal profesionist.
Pentru că sunt condiții dure în alegea asistentelor maternale profesioniste multe locuri din domeniu rămân neocupate. Cele mai multe femei ajung să practice această meserie doar în ultimă instanță. Din această cauză instituțiile de protecție a copilului sunt silite de multe ori să plaseze mai mult de un copil la asistentele maternale profesioniste.