Acestea sunt

   –    frecvența și dauna medie, ținând cont și de daunele întâmplate și neavizate precum și de trendul acestora, conform         datelor statistice publicate la nivel de piață (raportul Milliman), actualizate la 30 iunie 2016;
   –    încărcarea pentru cheltuieli administrative, achiziție, taxe etc., de maxim 25%;
   –    încărcarea pentru aplicarea sistemului bonus/malus.

De exemplu, se estimează un tarif țintă de aproximativ 7.500 lei/an pentru autoutilitare de peste 16 tone, clasa bonus-malus B0. Acest tarif țintă nu include încărcări pentru profit și marja comercială.

Pentru transparență, în grupurile de lucru vor fi cooptați și reprezentanți ai asociațiilor patronale din transporturi.
La întâlnire au participat reprezentanți ai UNTRR, APTE 2002, FORT, Apulum și ASF.