Veste bună pentru cei care dețin arme. Klaus Iohannis a promulgat legea

Veste bună pentru cei care dețin arme. Klaus Iohannis a promulgat legea Președintele Klaus Iohannis; Sursa foto: Administratia Prezidentiala

Veste bună pentru cei care dețin arme. Preşedintele României Klaus Iohannis a promulgat legea care aduce modificări la regimul armelor şi muniţiilor, având ca scop simplificarea procedurilor administrative, reducerea birocraţiei, sporirea ordinii şi siguranţei publice.

Veste bună pentru cei care dețin arme și muniții

Potrivit actului normativ, paşaportul european pentru arme de foc reprezintă documentul emis la cerere de autoritatea competentă, care conferă titularului dreptul de a circula pe teritoriile statelor membre, precum şi pe teritoriul statelor terţe, împreună cu armele înscrise în acest document, numai în măsura în care deţinerea, portul şi folosirea acestor arme este permisă în statul în care urmează să călătorească sau, după caz, dacă este autorizat de autorităţile competente ale acelui stat să introducă pe teritoriul său armele respective.

Textul a fost modificat în sensul ca posesorii de permis european să nu mai fie obligaţi să solicite pentru deplasarea în state terţe a încă unui document (autorizaţie de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale) de la acelaşi emitent (Poliţia Română) care practic să ateste acelaşi lucru, respectiv că este deţinător legal al armelor şi că are drept de deţinere şi port al acestora.

poligon

Poligon. Sursa foto Arhiva EVZ

Cine poate primi autorizație de procurare a armelor

Autorizaţia de procurare a armelor letale se acordă persoanelor care au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, cu excepţia cadrelor militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului de Protecţie şi Pază, a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie din cadrul Ministerului Justiţiei, inclusiv după încetarea raporturilor de serviciu din motive neimputabile, pensie sau demisie.

Ne puteți urmări și pe Google News

Dreptul de deţinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânătoare, de tir, de colecţie sau de autoapărare şi conferă titularului posibilitatea de a păstra arma la domiciliul, reşedinţa înscrisă în documentul de identitate şi în locurile utilizate de acesta, numai în spaţiile pentru care a fost autorizat în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Păstrarea armei şi muniţiei prevăzute de proiect la domiciliul sau reşedinţa deţinătorului, precum şi în alte spaţii autorizate în prealabil se face în locuri special destinate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, exceptând armele de apărare şi pază, care se pot regăsi asupra acestuia.

Dreptul de a purta şi folosi arme de tir se acordă doar sportivilor de tir categoria I ori membri ai loturilor naţionale sau olimpice, pe perioada cât sunt în activitate, precum şi antrenorilor şi instructorilor în poligonul de tragere care se află în relaţii contractuale de muncă sau voluntariat cu un poligon de tragere autorizat conform legii.

Klaus Iohannis

Klaus Iohannis. Sursa foto: Arhiva EVZ

Cine poate deține arme neletale

Cetăţenii români şi rezidenţii statelor membre cu domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, precum şi străinii cu şedere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme neletale din categoriile prevăzute, precum şi muniţia aferentă de la orice armurier şi, după caz, intermediar care comercializează astfel de arme dacă nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu executare, pentru infracţiuni comise cu intenţie.