Miliţa Sion est e un r eputat arhitect, dar t otodată gr afician şi pict or. În acelaşi timp , un cur ator desăvârşit în mat erie de e xpoziţii retrospective ale unor ar hitecţi de prestigiu, pr ecum Gheor ghe Simotta, G .M. Cantacuzino, H enrieta D elavrancea-Gibory, Horia Creangă.

„Cu o carieră împlinită de arhitect, Miliţa Sion a creat, tangent cu arhitectura sau mai degrabă din marginea ei, o pictură care, hrănindu-se până la un punct din meditaţiile ei de arhitect, şi-a câştigat o coerenţă şi o autonomie cum se vedea deja din expoziţiile ei anterioare şi mai mult încă din cea de acum”, spune Ioana Vlasiu, cercetător, doctor în Istoria Artei.

Admiratoare a R omei, artist a M iliţa Sion dedică e xpoziţia oraşului pe care l-a privit, încântată, de pe coline, de nenumărate ori, încercând, înainte de toate, să-i surprindă sufletul, mai presus de aglomeratul peisaj urban.

„Această e vocare a R omei „ CAPUT MUNDI”, este legată de destinul ei ca inimă a Imperiului R oman, marea miză a cr eştinismului , care a învins după secole de persecuţii sângeroase şi a des chis o eră nouă a ci vilizaţiei europene”, declară, la rândul ei, Miliţa Sion.

Lucrările de pictură şi gr afică ale Miliţei Sion v or fi e xpuse, în perio ada 2 -20 oct ombrie 2018, pe sime zele Galeriei din b-dul Lascăr Catargiu.

Programul de vizitare este între orele 10-18, de luni până vineri, iar sâmbăta între 10-15. Intrarea este liberă, anunţă organizatorii.