”Ţinând cont de iminenta încetare a stării de urgenţă, vă supunem atenţiei că valabilitatea certificatelor de încadrare în grad de handicap expiră începând cu data de 15 mai. (…) Vă rugăm să aveţi în vedere elaborarea unui act normativ care să reglementeze situaţia persoanelor cu handicap în sensul prelungirii termenului de valabilitate a certificatelor de încadrare în grad de handicap”, se arată în solicitarea postată, marţi, pe site-ul Avocatului Poporului.

Potrivit solicitării articolul 39 din Decretul preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, coroborat cu articolul 58 din Anexa nr. 1 din 14 aprilie 2020 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prevede că

”certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap şi atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecţia copilului, precum şi certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a căror perioadă expiră în starea de urgenţă declarată, îşi prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgenţă”.