Mai ales în contextul actual, în care apa este una dintre cele mai grave probleme de mediu la nivel global, sectorul de afaceri se confruntă cu riscuri operaţionale din ce în ce mai mari legate de apă, arată un comunicat al WWF.
Ghidul a fost lansat în cadrul celei de-a şasea conferinţe a CEO Water Mandate, care a avut loc la Cape Town, în Africa de Sud. Acesta sprijină redefinirea modului în care companiile pot răspunde provocărilor legate de resursele de apă, concentrându-se astfel pe interesele comune ale sectorului public şi ale celui privat.  
“Companiile sunt vulnerabile în faţa riscului legat de resursele de apă, deoarece apa este un bun public, iar companiile reprezintă doar o parte dintre numeroşii utilizatori ai acesteia ” a declarat Stuart Orr, Freshwater Manager în cadrul WWF International.
Cinci principii de implicare
În general, până acum, practica managementului apei din companii s-a concentrat mai mult pe îmbunătăţirea eficienţei şi pe tehnologii de reducere a costurilor. Dar multe dintre riscuri provin din surse externe, cum sunt politicile care decid alocarea resurselor de apă, în condiţiile în care acestea sunt limitate. De asemenea, aceste politici dictează preţul apei, standardele de calitate şi metodele de protecţie împotriva poluării, precum şi construcţia şi administrarea infrastructurilor de apă.
Ghidul aduce în atenţie cinci principii pentru implicarea responsabilă a companiilor în politicile de apă. Primul se referă la intenţie, mai exact la faptul că o astfel de implicare ar trebui să fie motivată de un interes real faţă de un management al apei eficient, echitabil şi sustenabil din punct de vedere ecologic. Al doilea vorbeşte despre distincţia clară dintre rolurile deţinute de sectorul public şi cel privat, sectorul de afaceri având rolul de a susţine guvernul în dezvoltarea şi implementarea politicilor.
Implicarea responsabilă care promovează conceptul de incluziune şi parteneriatele solide şi relevante reprezintă cel de-al treilea principiu. Al patrulea principiu: companiile ar trebui să recunoască legăturile dintre politicile de apă şi celelalte politici şi să aibă astfel în vedere factorii de mediu, sociali, culturali şi contextul politic. În final, organizaţiile implicate în politicile de apă trebuie să fie transparente şi să-şi asume responsabilitatea pentru acţiunile lor.
“Rezolvarea problemelor legate de apă nu necesită doar politici publice mai bune şi instituţii mai puternice, ci şi o participare semnificativă din partea tuturor părţilor interesate, inclusiv a sectorului de afaceri “, a declarat Gavin Power, director adjunct al Global Compact din cadrul ONU şi director executiv al organizaţiei CEO Water Mandate. “Această nouă publicaţie oferă companiilor informaţii şi instrumente practice pentru a putea participa la construirea unei politici de apă sustenabile”, a conchis acesta.