În anul 290, aflat în cetatea Ancira din regiunea Galatia, Calinic a fost arestat de păgâni și dus înaintea dregătorului Sacerdon, care i-a cerut să se lepede de Hristos. Cum Calinic a refuzat, a fost supus unor torturi groaznice. Între altele, a fost încălțat cu ghete din fier, având pe interior piroane ascușite, și l-au pus să alerge, până la Gangra, o cetate aflată la o distanță de 80 de stadii de Ancira. Stadiul roman măsura 185 de metri lungime. După numai șapte stadii, ostașilor care îl păzeau li s-a făcut sete. Atunci, lui Calinic i s-a făcut milă de ei, s-a rugat și dintr-o stâncă din apropiere a țâșnit un izvor. Ajuns la Gangra, Sfântul a fost aruncat într-un cuptor de foc și astfel și-a dat sufletul. Călăii săi i-au descoperit trupul neatins.