Evenimentul Zilei > Economie > Apa Nova sau ce poate realiza o companie privată căreia i se încredinţează utilităţile publice
Apa Nova sau ce poate realiza o companie privată căreia i se încredinţează utilităţile publice

Apa Nova sau ce poate realiza o companie privată căreia i se încredinţează utilităţile publice

Din 2000 de când a preluat gestionarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în Bucureşti, Apa Nova, societate ce face parte din Grupul Veolia, a investit din fonduri proprii 500 de milioane de euro în infrastructură, aducând nivelul respectării standardelor europene la 100%, față de 70% la momentul preluării contractului de concesiune.

Din 2002 până în 2017, serviciu de utilitate publică operat de Apa Nova a reuşit să crească gradul de satisfacție al clienților de la 46% la 89%, performanţă nereuşită de vreo companie de stat ce operează în domeniul utilităţilor.Mai mult, cantitatea de energie consumată a fost redusă cu 70%,  societatea devenind, simultan, şi cel mai mare producător de energie verde din raza București – Ilfov.

Prin Contractul de Concesiune încheiat cu municipiul Bucureşti, Apa Nova s-a angajat să respecte 23 de indicatori (Nivele de Servicii) care reflectă performanţa serviciilor prestate. Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviiciilor Publice (AMRSP) monitorizează în permanență Nivelurile de Servicii, pentru fiecare fiind stabilite standarde şi termene de îndeplinire. Repartizaţi în patru categorii, serviciul de alimentare cu apă potabilă, serviciul de canalizare, servicii către clienţi şi serviciul de alimentare cu apă industrială, indicatorii nu trebuie doar îndepliniţi, ci şi menţinuţi pe toată durata concesiunii.

Gestionarea serviciilor de apă şi canal de către o firmă privată a dus la asigurarea continuității serviciului 24 din 24 de ore, timpi de intervenție extrem de reduși, soluționarea solicitărilor în termen de câteva ore, reducerea birocrației, limitarea continuă a pierderilor de pe rețea, extinderea și reabilitarea acesteia, epurarea apelor uzate și reintroducerea acestora în circuitul natural.

Din 2011 și până acum, Apa Nova a investit aproximativ 40 milioane de euro pentru modernizarea și reabilitarea canalului cu o lungime de 17,6 km, Caseta de Ape Uzate de sub râul Dâmbovița, care preia apele uzate şi meteorice aduse de colectoarele principale şi secundare şi le transportă către stația de epurare Glina, a cărei modernizare, a costat în total 23 de milioane de euro. Până în acel moment, orașul București se afla în situația incomodă de a fi singura capitală europeană fără o astfel de stație. În urma celei de-a doua faze de dezvoltare, programată să se încheie în decembrie 2019, platforma de la Glina își va extinde capacitatea de epurare secundară și terțiară astfel încât să asigure epurarea întregului debit de ape uzate ale capitalei. Proiectul de modernizare și extindere a stației reprezintă o referință la nivel european, fiind inclus ca best practice în raportul dezvoltat de către European Environment Agency.

Cea mai vizibilă realizare a operatorului privat de apă şi canal este, însă, modernizarea celui mai lung sistem de fantani arteziene din Europa. Construite la sfârșitul anilor ‘80, fântânile din Piața Unirii fac parte din unul dintre cele mai lungi astfel de sisteme din lume (1.4 km), cu o suprafață a apei de 16.200 m², și este unic prin modul de dispunere în centrul Capitalei. Trei decenii mai târziu, Apa Nova și-a asumat reabilitarea si modernizarea  celei mai complexe secțiuni din întregul ansamblu de fântâni printr-un proiect investițional de anvergură în valoare de peste 9 milioane de euro, realizat din fonduri proprii. Reamenajarea celor 17 fântâni centrale a durat 4 luni, fântânile „clasice” din Piata Unirii fiind restituite comunității, nu doar prin simpla lor funcționalitate, ci si ca fântâni urbane. Noul sistem a integrat tehnologii de top în materie de spectacole de apă, unele echipamente fiind unice în Europa. Acesta este monitorizat complet digital și permite controlul fiecărei unități individuale din întregul complex de 44 de fântâni independente dispuse pe 1.4 km.