Și cei care nu sunt asigurați la sănătate  vor avea dreptul, ca și până acum, la anumite servicii medicale în sistemul medical de stat.

Mai exact, se va putea beneficia de o singură consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă, indiferent că pacientul este sau nu înscris la un medic de familie. În acest pachet sunt incluse și consultaţii pentru monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei.

În ambulatoriu, pachetul minimal va include  o consultaţie pe persoană în cazul fiecărei situaţii de urgenţă şi în cazul fiecărei boli cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată. Cât privește spitalizarea, cei neasigurați vor putea să beneficieze şi de servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi de zi, fără a fi necesar biletul de internare (urgențe ce pun viața în pericol, nașteri, boli cu potențial endemoepidemic etc.).

Servicii ce ţin de medicina dentară care sunt incluse: pansamentul calmant, tratamentul paradontitelor, chiuretajul alveolar, repararea protezei şi repararea aparatului ortodontic.

Ce servicii vor plăti neasiguraţii

Cei neasigurați vor trebui să plătească integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie.

PAGINA ANTERIOARA