Evenimentul Zilei > Opinii > Opinii EVZ > Antena 3 (live): Gâdea obsedat de vopsitul p?rului ?i ?ocat de EVZ, prin rico?eu. Varanul torturat de Al Jazeera
Antena 3 (live): Gâdea obsedat de vopsitul p?rului ?i ?ocat de EVZ, prin rico?eu. Varanul torturat de Al Jazeera

Antena 3 (live): Gâdea obsedat de vopsitul p?rului ?i ?ocat de EVZ, prin rico?eu. Varanul torturat de Al Jazeera

Partea de jos a ecranului „vuie?te”. Urmeaz? o edi?ie special?. Adev?ruri ?inute la secret…

Ar fi timpul ca Sinteza zilei s? mai vin? ?i cu nout??i. Gâdea s-a plimbat, a luat premii. Nu mai merge s? repete în fiecare sear? acelea?i treburi. Mai ales c? este ?i bine tratat. Acolo unde î?i vopse?te p?rul (6 milioane) numai Patronul, care este o somitate în domeniu,  îl epileaz?, penseaz?…Hai c? începe!
Despre fur?ciuni, în sfâr?it sunt documente de peste tot. Apare alt? perspectiv?, alte date. Le-a adunat Gâdea. Trei adev?ruri p?strate la secret de cei care conduc ?ara. Sunt afirmate de oameni din afara ??rii. Vine vorba despre securitate, culmea la postul Varanului. Dar este vorba despre B?sescu. Mai este ceva ?ocant cu un caz în care presa a t?cut. O cas? conspirativ? a SRI la Timi?oara. Tema este furat? din Evz. Gâdea se mir? ca ?i cum ar fi descoperit el.
În Evz a ap?rut luni, pe la prânz. G?dea nu citeaz? ziarul. Nu prea este frumos! Acum el critic? serviciile de informa?ii din România. Gâdea reclam? o mare t?cere a presei pe acest subiect. Dar nu este adev?rat. A ap?rut în Evz. Descrie cazul, care este ie?it din comun.
Invita?ii: Athanasiu, Ursu, Chireac, Ciuvic?, Oana 2. Gâdea acuz? purt?torul de cuvânt al SRI care a t?cut un an. Începe cu un documentar despre România. Trecem la Al Jazeera, apoi la CNN. Nu se prea în?elege. Jurnalul principal de ?tiri de la Al Jazeera ne este prezentat pe scurt. S?rim la Nixon, mai exact la un interviu luat de un mare jurnalist pe nume David Frost . MRU a ajuns în emisiunea lui David Prost în re?eaua Al Jazeera. Gâdea acuz? prezen?a lui MRU acolo. Nu se ?tie de ce. Nu prea pare grav. Poate dezv?luirile f?cute de Al Jazeera. Arabii sus?in c? România este condus? de r?m??i?e ale securit??ii.
Îi d? cuvântul lui Ursu cu o întrebare interminabil?. Amestec? protocol cu închisori CIA. Ursu vorbe?te depre transparen??. În lipsa ei apare corup?ia. Nu se în?elege nimic. Ne mut?m la un r?zboi împotriva securi?tilor din anii ’90 apoi la tat?l lui Horia Georgescu, care a tezaurizat arhiva Securit??ii din Bra?ov la Penitenciarul Codlea. Trecem la Europa Liber? ?i la Mircea Carp, apoi la atentatul de la Europa Liber? care a r?mas neelucidat. Ursu a început s? vorbeasc? precum Gâdea. A?a trebuie.
Urmeaz? cel mai dur documentar despre România, pe care l-a v?zut Gâdea. Dar, mai întâi vedem filmul despre crima de la SRI, de?i fusese anun?at filmul de la Al Jazeera. Athanasiu comenteaz? crima SRI, d? în compara?ii savante, livre?ti. Zice c? ?ia care au b?tut pân? la moarte nu ar fi cei mai vinova?i ci sistemul. Bravo, Profesore! O fi B?sescu vinovat pentru crima de la Timi?oara? Poate zice Gâdea a?a, sau Ciuvic?, sau Oana 2.
Acum îl întreab? pe Ciuvic?. Acesta nu s-ar teme de servicii secrete. Ciuvic? nu prea are glas. El ?tie c? nu este chiar de joac?. E ?i p??it ?i mai în vârst? decât Gâdea. Pauz?, aiurea, trecem pe facebook!
Hai s? vedem cine trage la poart?? Cine d? vina pe B?sescu, c? altfel se sup?r? Varanul. Poate Oana 2 c? e mai micu?? în firm?. Chireac nu prea s-a b?gat cu serviciile secrete. Gâdea nici nu l-a întrebat. Pe Ciuvic? l-a interupt. Îi vine rândul Profesorului ?i adormim. Începe!
Acum s?rim la Al Jazeera, la filmul de acolo. Ne întoarcem la Ciuvic?. El spune c? la SRI sunt mul?i pro?ti, nesim?i?i..Gâdea cere dovezi de frica Narcisei. Sare Ursu cu un atentator în ?lapi. Se schimb? vorba. Ne mut?m la Omar  ?i la berbecu?i. S-au dat dovezi, Narcisa îi iart?. Ciuvic? spune de ?p?gi cu petrolul. Gâdea pare mul?umit. Oana 2 e fericit?. Ajut? ?i Ursu, sunt nesim?i?i, e clar. Ciuvic? adaug? un dispre? fa?? de lege, mult mai mare decât credea el. Emisiunea a luat-o razna. Chireac nu spune nimic. Se uit? cam dispre?uitor. Ciuvic? jigne?te ?i Parlamentul care-i las? secre?i pe SRI. ?i Gâdea a pierdut firul acestui ghiveci.
Vrea ?i Oana2. Ciuvic? bate câmpii. Oana 2 zice c? nu sunt pro?ti. Colaboreaz? cu oameni de afaceri. D? în B?sescu. Am intuit. Ea a tras la poart?. Nu se în?elege ce a vrut s? spun? dar a zis de B?sescu. Se poate trece la Al Jazeera.
Ea nu ?tie absolute nimic despre SRI. Dar î?i d? cu p?rerea. Ursu zice de so?ia lui MRU. Oana2 zice ?i de FBI. Chireac zice ?i el ceva discret. Cum s-a aflat? De la Tribunalul Militar, spune Gâdea. Nu este adev?rat. Eram în redac?ie la EVz, când, luni la prânz, s-a pus pe site acest subiect, în deschidere. A?a a aflat Gâdea dar nu spune.
Trecem la Al Jazeera. Ceau?escu, castelul Bran, Dracula, Marius Oprea, eroul luptei împotriva Securit??ii.Un b?trân este dezam?git pentru c? a fost turnat de rude. Varanul are chiar un proces pe aceast? tem?. Oare vrea Gâdea s?-l atace? Nu l-am mai v?zut de mult pe c?pitanul Bucur. E neschimbat. Vorbe?te despre intercept?ri. Este înc? revoltat în leg?tur? cu ascult?rile telefoanelor. ?i Stelian T?nase este sup?rat. Este filmat într-un interior select. Pentru români filmul este plin de banalit??i. Generalul Dan Voinea spune c? securi?tii au luat averea statului. Iar m? g?ndesc la Varan. Poate Gâdea nu a v?zut înainte filmul, despre care spune c? l-a ?ocat. Pentru c? altfel e cam cusut? cu a?? alb? toat? treaba.
În sfâr?it se ajunge ?i la dosarul de informator al lui B?sescu. Care nu exist?. Dar Marius Oprea ?tie sigur c? a existat. Acum se în?elege de ce a îndurat Varanul toate jignirile astea. Pentru câteva secunde despre B?sescu.
To?i cei din platou sunt în extaz. Gâdea parc? a uitat pentru cine lucreaz? el.
Începe Athanasiu, care a fost impresionat de film. ?i-a revenit dar vocea îi tremur?. Evoc? experimentul Pite?ti. Asta e bine. Mai afl? telespectatorii lor. Trece timpul. Profesorul ajunge ?i în China dar se întoarce la ale noastre. Oamenii securit??ii au acaparat economia, spune Athanasiu. Vai, vai!
Ajunge ?i la B?sescu dar prea pu?in pentru c? se mut? la ?eful ANI, al c?rui tat? a lucrat în servicii. Athanasiu vorbe?te despre importan?a serviciilor în orice ?ar?.
Chireac ascult? cu respect. Profesorul le încurc? r?u de tot, trece de la una la alta. Nici Gâdea nu în?elege. Athanasiu m? face s? m? gândesc la Abraham. Se apropie, nu prea îi ies vorbele despre Securitate. Oana2 e tot fericit?..
Profesorul vorbe?te în ne?tire ?i sare de la una la alta, cum nu am mai v?zut de mult? vreme. Gâdea a amu?it. Când vorbe?te Athanasiu nu intervine. A?a i s-a spus. Varanul îl apreciaz?. Este întrebat Ursu. Din tot filmul Gâdea vrea s? discute despre cele câteva secunde când a fost vorba despre B?sescu. Înc? nu formuleaz? întrebarea. Vorbe?te el. Ursu ?tie. Laud? documentarul ?i d? în glume proaste. Varanul râde, probabil. Ursu zice s? întrerup? Narcisa Al Jazeera.
El face leg?tura între crima SRI ?i Al Jazeera. Chiar ?i cu ofi?ereasa care a ordonat omorul. Securi?tii trebuia opri?i s?-?i fac? firme. Dar Varanul? Nu întârzie asupra subiectului ?i se duce la avionul cu care n-a zburat B?sescu. Ne întoarcem cu câteva luni în urm?. ?i G?dea a uitat. Mî mir de Chireac.  Oana2 i-a luat vorba din gur?. Ea zice  cu patos ?i a înv??at de la Gâdea s? nu spun? nimic. A?a trebuie, asta vrea publicul lor. Este pomenit? Doina Cornea. Chair nu se în?elege nimic. Bravo Oana, te-ai încadrat! Ajunge la Danile? ?i Monica Macovei ?i termin? cu B?sescu . El nu a spus nimic despre 15 noiembrie la Bra?ov. În sfâr?it, Chireac. Ne întoarcem la o emisiune a lui Marius Tuc?.
Gâdea face o parantez? despre vopsitul p?rului. Crin Antonescu nu ?i-ar vopsi p?rul, zice Gâdea. B?sescu ?i-l vopse?te ?i arat? c?tre Crin care nu ?i-l vopse?te.
Chireac nici nu ?tie ce s? r?spund?. Zice  ce a  preg?tit de acas?. Se întoarce la filmul Al Jazeera.  ?i el e confuz. Dar ?i critic? filmul. Ap?r? securi?tii. Iat? cineva ?ine ?i cu Varanul.
Se bag? ?i Ciuvic?. Îl contrazice pe Chireac, ca de obicei. Intr? în detalii de la referendum. Se repet? ce am auzit de sute de ori.
Gâdea îi întrerupe. Pauz?. Printre reclamele din pauz? este ?i una despre vopsitul p?rului.
Revine Ciuvic?, care spune c? securitatea este o mizerie. Dovad? c? Al Jazeera a f?cut un reportaj pe aceast? tem?. La Al Jazeera sunt numai porumbei ai p?cii, a?a se în?elege din ce spune Ciuvic?. Jigne?te cam tare securitatea. S? nu uit?m pe ce post suntem. Mi-ar pare r?u s? nu mai apar? Ciuvic?. Oana2 îi acuz? pe to?i ?i mut? discu?ia în magistratur?. Gâdea aduce emisiunea  unde trebuie. La buget. Cred c? I s-a spus în casc?. Ponta mege în Parlament ?i spune c? Ponta îi va da ?ah lui B?sescu. Athanasiu ne explic? ce este parlamentul. E bine. Cred c? mult? lume a schimbat postul. Îl laud? pe Ponta, dar nu argumenteaz?.
Fanii în?eleg c? e de bine. Aici ajut? ?i Chireac ?i face parad? de cuno?tin?e în politica extern?. S-a scos pe final. Mai ales c? Ciuvic? tace. Cred c? i-a f?cut semn Gâdea. Profesorul teoretizeaz?. O emisiune nu ar trebui s? se termine altfel. Mircea se preg?te?te. Ce ar zice el despre Athanasiu, dac? ar putea! Ursu se ceart? cu Chireac pe nimic. Am fi ultima g?in? din Gostat, spun invita?ii. S-a trezit ?i Ciuvic?. Spune c? B?sescu e în corzi, mult peste ce credea el. Numai Ciuvic? ?tie ce a vrut s? spun?. Nu în?elege nimeni. Majoritatea invita?ilor râd. A mai trecut o emisiune.
Nimic senza?ional!