Cei 78 de aleşi locali în cazul cărora s-a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese administrativ şi penal şi al incompatibilităţilor au încheiat, emis ori aprobat un număr total de 654 de facturi achiziţii directe şi 443 de contracte cu societăţile comerciale la care aceştia sau soţul / soţia acestora deţin acţiuni sau părţi sociale. Valoarea totală a beneficiilor patrimoniale obţinute de către cei 78 consilieri judeţeni şi consilieri locali este de 37.952.350 de lei (aproximativ 8.510.000 Euro). 

  • VEZI AICI LISTA COMPLETĂ CU NUMELE CONSILIERILOR LOCALI ŞI JUDEŢENI CERCETAŢI DE ANI

Îmbogăţirea politicienilor
„Lipsa de transparenţă a procesului decizional pe plan local, coroborată cu nivelul scăzut de acces la informaţii de interes public al majorităţii locuitorilor din mediul urban şi rural reprezintă factori destabilizatori la adresa societăţii româneşti. Unul dintre principalii factori corozivi ai imaginii autorităţilor locale şi a percepţiei acestora de către populaţie este reprezentat de nenumărate cazuri aduse la cunoştinţa opiniei publice de către mass-media, de aleşi locali care desfăşoară activităţi economice cu administraţia publică locală, exercitându-şi influenţa, formal sau informal, din calitatea de aleşi locali. Astfel, s-a ajuns la acceptarea generală de către opinia publică a ideii că aleşii locali se îmbogăţesc rapid prin dezvoltarea relaţiilor de natură comercială cu instituţiile în cadrul cărora îşi desfăşoara activitatea, cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul juridic al conflictelor de interese şi al incompatibilităţilor”, se arată într-un cominicat al ANI.
CITIŢI ŞI:

  • ANI cere din nou revocarea celor doi deputaţi incompatibili