"Veniturile pentru care există obligaţia depunerii formularului 205 sunt cele din dividende, dobânzi, lichidarea unei persoane juridice, din premii, din jocuri de noroc cu impunere finală, precum şi veniturile din alte surse aşa cum sunt menţionate la art. 114, respectiv art. 117 din Codul fiscal. Formularul 205 se depune şi de organizatorii/plătitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii/societăţile de administrare a investiţiilor/societăţile de investiţii auto-administrată, pentru veniturile pentru care nu au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe venit, potrivit titlului IV din Codul fiscal, şi anume: câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, definit potrivit legii şi venituri din jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker", menţionează sursa citată. 

Nu au obligaţia depunerii declaraţiei informative – D 205, pentru veniturile declarate în formularul 112, contribuabilii care au obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit. 

“Ca urmare, plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor, din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din pensii, din arendare, precum şi persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit/venit microîntreprindere, asociate cu persoane fizice pentru care persoanele juridice, au obligaţia calculării reţinerii şi plăţii impozitului datorat de persoana fizică, nu depun formularul 205”, precizează ANAF.