Aprobarea înrolării în mediul electronic în Spațiul Privat Virtual a persoanelor fizice, care se înregistrează cu nume utilizator și parolă, se realizează prin identificarea cu numerele atribuite următoarelor noi documente:

  1. Notificarea privind destinația sumei de 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult (emise începând cu data de 05.03.2018)
  1. Notificare privind nedepunerea în termen a Declarației privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (emise începând cu data de 09.10.2017)
  1. Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă potrivit prevederilor art. 7 şi art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi__de către persoana fizică sosită în România pentru o perioadă mai mare de 183 de zile (emise începând cu data de 07.04.2020)
  1. Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă potrivit prevederilor art. 7 şi art. 59 din Codul fiscal sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi __de către persoana fizică plecată din România pentru o perioadă mai mare de 183 de zile (emise începând cu data de 07.04.2020)
  1. Notificare privind nedepunerea în termen a declarației de venit (emise începând cu data de 09.01.2017)
  1. Notificare privind nedepunerea la termen a declarației de impunere (emise începând cu data de 09.01.2017)
CONTINUAREA ARTICOLULUI IN PAGINA URMATOARE