Declarația trebuie completată de persoanele care obțin venituri din activități independente, de cei care lucrează pe drepturi de autor și cărora impozitul nu li se reține la sursă, de cei care obțin venituri din chirii, dar și de persoanele care obțin venituri din operațiuni cu instrumente financiare. Propunerea a fost făcută pentru a se evita blocarea sistemului electronic, în contextul în care Declarația unică se depune doar prin servicile online „Spațiu privat virtual” și „Depunere declarații”. Totodată, prin acest proiect se vizează ca orice contribuabil să aibă posibilitatea de a depune declarația în termenul legal, așa încât să nu fie sancționat pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată. Pentru depunerea Declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă şi plata integrală a obligaţiilor fiscale până la data de 31 iulie 2019, inclusiv, se va acorda o bonificaţie de 5%. Declaraţia unică mai trebuie depusă și de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din străinătate. Persoanele fără venituri care își plătesc contribuţia de asigurare de sănătate au, de asemenea, obligaţia de a depune Declaraţia unică.