Amatto Zaharia lămurește poziţia Federaţiei Române de Kempo faţă de MMA: `MTS și FR Kempo au respectat legea!"

Amatto Zaharia lămurește poziţia Federaţiei Române de Kempo faţă de MMA: `MTS și FR Kempo au respectat legea!"

Preşedintele Federaţiei Române de Kempo, maestrul Amatto Zaharia, a reacţionat la discuţiile privind finanţarea şi situaţia juridico-sportivă a probei de concurs MMA în cadrul Federaţiei Române de Kempo şi a demontat cu argumente legale și clare acuzele îndreptate către forul pe care îl conduce.

Totodată, Amatto Zaharia şi-a demonstrat deschiderea faţă de iniţiativa unui anumit grup de practicanţi, de a crea din „luptele în cuşcă MMA” un sport independent, precizând că Federaţia de Kempo nu se opune acestui demers ci chiar îl va susține. Punctual, argumentele lui Amatto Zaharia au plecat de la înfiinţarea şi statutul Federaţiei Române de Kempo, până la lămurirea finanțării probei de concurs MMA şi s-au încheiat cu disponibilitatea desprinderii fenomenului în cauză şi omologarea lui separată. Acestea sunt concluziile publice ale conducătorului federal:        1. Kempo, ca ramură de sport, având încorporate probe de concurs, şi-a desfăşurat activitatea ca departament în cadrul Federaţiei Române de Arte Marţiale, în perioada 2000-2009. 2. În anul 2009, la solicitarea membrilor săi, departamentul Kempo s-a desprins cu aprobarea Adunării Generale din cadrul Federaţiei Române de Arte Marţiale, înfiinţându-se Federaţia Română de Kempo, în baza acordului şi autorizaţiei emise de Ministerul Tineretului şi Sportului. 3. De la înfiinţare şi până în prezent, activitatea Kempo a fost organizată exact în acelaşi mod ca şi în perioada 2000-2009, competiţiile sportive fiind organizate pe probe de concurs şi/sau stiluri aferente, una dintre acestea având denumirea “MMA”. 4. Conform prevederilor legale (Legea Sportului 69/2000 si HG 1447/2007), ramura de sport este definită ca fiind ansamblul probelor de concurs din cadrul acesteia. Practic, probele de concurs definesc şi dau identitatea ramurii de sport. Având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile legale, probele de concurs fac parte integrantă din ramura de sport, nu este necesar ca acestea să fie stipulate în mod expres în statutul federaţiilor sportive. 5. Aşa cum am precizat în repetate rânduri în interviurile acordate, nici Federaţia Română de Kempo şi nici Ministerul Tineretului şi Sportului nu au eludat legea în niciun fel în ceea ce priveşte finanţarea MMA ca probă de concurs. Nu este necesar ca MMA să fie “omologat ca sport” pentru a fi finanţat, deoarece acesta este considerat în cadrul Federaţiei Române de Kempo ca fiind doar o probă de concurs. 6. De asemenea, Ministerul Tineretului şi Sportului a respectat cu stricteţe prevederile legale, finanţând absolut legal proba de concurs MMA din cadrul Federaţiei Române de Kempo, exact în acelaşi mod în care finanţează maratonul sau aruncarea cu suliţa la atletism, solul şi bârna la gimnastică, baschetul 3x3, etc. Marea majoritate a federaţiilor sportive naţionale nu au înscrise în statutele acestora şi probele de concurs, legea neimpunând acest lucru. Tocmai de aceea am declarat de fiecare dată, că în cazul în care se consideră ca fiind obligatorie înscrierea în statute a probelor de concurs pentru a putea fi finanţate, s-ar deschide o “Cutie a Pandorei” contra normalităţii organizării sistemului sportiv. 7. Exact cum am mai spus-o la intervenţiile publice, Ministerul Tineretului şi Sportului nu a finanţat niciodată “luptele în cuşcă”, deoarece proba de concurs MMA este organizată în cadrul Federaţiei Române de Kempo doar pe saltea, nefiind niciodată organizata în cuşcă. 8. Deşi până în prezent Federaţia Română de Kempo s-a opus “omologării luptelor în cuşcă MMA ca sport independent pentru sportivii amatori”, am înţeles prin intermediul articolelor de presă că există un segment important al populaţiei care îşi doreşte această omologare. Având în vedere această situaţie, Federaţia Română de Kempo a luat decizia de a-şi modifica statutul în perioada imediat următoare, în aşa fel încât demersurile celor interesaţi în acest sens să nu mai fie blocate în niciun fel de federaţia noastră.