Evenimentul Zilei > International > Alertă la Uniunea Europeană din cauza majorării prețurilor la energie. Ce ar trebui să facă și România pentru a amortiza explozia
Alertă la Uniunea Europeană din cauza majorării prețurilor la energie. Ce ar trebui să facă și România pentru a amortiza explozia

Alertă la Uniunea Europeană din cauza majorării prețurilor la energie. Ce ar trebui să facă și România pentru a amortiza explozia

Situația devine din ce în ce mai îngrijorătoare la nivelul Uniunii Europene, din cauza exploziei prețurilor la energie, iar Comisia Europeană propune mai multe măsuri.

Comisia Europeană a prezentat, astăzi, un set de măsuri temporare pe care le sugerează statelor membre ale Uniunii, pentru a amortiza impactul creşterii excepţionale a preţurilor la energie la nivel mondial.

Comisia Europeană propune măsuri pentru amortizarea impactului creșterii prețului la energie

Printre măsuri se numără sprijinul de urgenţă pentru venituri acordat consumatorilor casnici, ajutoare de stat pentru întreprinderi şi reduceri specifice în materie de taxe şi impozite.

Impactul creşterii excepţionale a preţurilor la energie se preconizează că va dura pe tot parcursul iernii. Printre măsurile naţionale pe termen scurt se numără sprijinul de urgenţă pentru venituri acordat consumatorilor casnici, ajutoare de stat pentru întreprinderi şi reduceri specifice în materie de taxe şi impozite.

Comisia va sprijini, de asemenea, investiţiile în energia din surse regenerabile şi în eficienţa energetică, va examina posibilele măsuri privind stocarea energiei şi achiziţionarea de rezerve de gaze naturale şi va evalua actuala organizare a pieţei energiei electrice, conform Agerpres.

„Creşterea preţurilor la energie la nivel mondial reprezintă o preocupare serioasă pentru UE. Comisia ajută statele membre să ia măsuri imediate pentru a reduce impactul acestei creşteri asupra gospodăriilor şi a întreprinderilor în această iarnă.

Sprijin de urgență acordat consumatorilor vulnerabil

În acelaşi timp, identificăm alte măsuri pe termen mediu pentru a ne asigura că sistemul nostru energetic este mai rezilient şi mai flexibil pentru a face faţă eventualelor volatilităţi cu care ne-am putea confrunta în viitor, pe parcursul tranziţiei. Situaţia actuală este excepţională, iar piaţa internă a energiei a funcţionat bine în ultimii 20 de ani. Însă trebuie să fim siguri că va continua să funcţioneze şi în viitor, transformând în realitate ţintele Pactul verde european, consolidându-ne independenţa energetică şi îndeplinind obiectivele pe care ni le-am fixat în materie de climă”, a declarat comisarul european pentru energie, Kadri Simson.

Printre măsurile imediate de protecţie a consumatorilor şi a întreprinderilor prezentate de Executivul comunitar se numără: acordarea de sprijin de urgenţă pentru venit consumatorilor afectaţi de sărăcia energetică, de exemplu prin bonuri valorice sau plata parţială a facturilor, care pot fi acoperite din veniturile EU ETS;

autorizarea reportării temporare a scadenţei facturilor; luarea unor măsuri de protecţie pentru evitarea deconectării de la reţea; reduceri temporare şi specifice ale nivelurilor taxelor şi impozitelor pentru gospodăriile vulnerabile; acordarea de ajutoare întreprinderilor sau industriilor, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat; consolidarea razei de acţiune internaţionale în domeniul energiei pentru a asigura transparenţa, lichiditatea şi flexibilitatea pieţelor internaţionale; investigarea eventualelor comportamente anticoncurenţiale pe piaţa energiei şi însărcinarea Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) să consolideze în continuare monitorizarea evoluţiilor de pe piaţa carbonului; facilitarea unui acces mai larg la contractele de achiziţie de energie din surse regenerabile şi sprijinirea acestora prin măsuri de însoţire, conform sursei citate.

Semne de întrebare în privința energiei la nivel european

În ceea ce priveşte măsurile pe termen mediu pentru un sistem energetic decarbonizat şi rezilient, Executivul comunitar are în vedere: intensificarea investiţiilor în energia din surse regenerabile, în renovări şi în eficienţa energetică şi eficientizarea licitaţiilor pentru sursele regenerabile de energie şi a procedurilor de acordare de licenţe şi autorizaţii; dezvoltarea capacităţii de stocare a energiei pentru a sprijini creşterea ponderii surselor regenerabile de energie, care este tot mai mare, inclusiv a bateriilor şi a hidrogenului;

însărcinarea organismelor europene de reglementare în domeniul energiei (ACER) să analizeze avantajele şi dezavantajele organizării actuale a pieţei energiei electrice şi să propună, dacă va fi cazul, recomandări Comisiei; o eventuală revizuire a Regulamentului privind securitatea aprovizionării pentru a asigura o utilizare şi o funcţionare mai bune a stocurilor de gaze în Europa; analizarea beneficiilor potenţiale ale unui sistem voluntar de achiziţionare în comun de către statele membre a unor stocuri de gaze naturale;

înfiinţarea unor noi grupuri regionale transfrontaliere în domeniul gazelor naturale care să analizeze riscurile din acest sector şi să ofere consiliere statelor membre cu privire la elaborarea planurilor lor naţionale de acţiune preventivă şi de urgenţă; consolidarea rolului consumatorilor pe piaţa energiei, oferindu-le posibilitatea de a-şi alege şi de a-şi schimba furnizorul, de a-şi genera propria energie electrică şi de a constitui comunităţi energetice.

Potrivit Comisiei Europene, setul de măsuri permite un răspuns coordonat pentru a proteja persoanele cele mai expuse riscurilor. Acesta este atent conceput pentru a răspunde nevoilor pe termen scurt de reducere a costurilor energiei pentru gospodării şi întreprinderi, fără a afecta piaţa internă a energiei din UE sau tranziţia verde pe termen mediu.