Evenimentul Zilei > Social > Alege un lider și vei deveni un Lider!
Alege un lider și vei deveni un Lider!

Alege un lider și vei deveni un Lider!

Academia de Studii Economice din București anunță pentru luna iulie înscrieri la concursurile de admitere la programele universitare de licență, masterat și doctorat pentru anul universitar 2022-2023.

Cea mai bună universitate economică și de administrație publică din Europa de Sud-Est vine și anul acesta cu una dintre cele mai generoase oferte de școlarizare pentru candidații săi – peste 11.300 de locuri la toate programele universitare.

Facultățile Academiei de Studii Economice din București, care îi așteaptă pe candidații 2022, sunt: Administrarea afacerilor, cu predare în limbi străine; Administrație și Management Public; Business și Turism; Cibernetică, Statistică și Informatică Economică; Contabilitate și Informatică de Gestiune; Drept; Economie Agroalimentară și a Mediului; Economie Teoretică și Aplicată; Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori; Management; Marketing; Relații Economice Internaționale și Bucharest Business School.

Înscrierile la programele universitare de licență au loc în perioada 4-8 iulie, așa cum anunță pagina web instituțională www.ase.ro, prin încărcarea documentelor de concurs pe platforma admitere.ase.ro.

Candidații pot opta pentru unul sau mai multe dintre cele 36 de programe universitare de licenţă, cu predare în limbile română, engleză, franceză sau germană, pentru formele cu frecvenţă, la distanţă şi cu frecvenţă redusă. ASE desfășoară întâlniri săptămânale online cu candidații săi, sub genericul Admis la ASE, 2022, vinerea, începând cu ora 18:00. Candidații pot întreba tot ce îi interesează despre perspectivele profesionale oferite de ASE, Admiterea 2022, viața de student și oportunitățile de dezvoltare personală pentru absolvenții ASE, iar cadre didactice, consilieri de orientare profesională și studenți răspund.

Înscrierile la programele universitare de masterat încep pe 22 iulie și se încheie pe 26 iulie. Toate documentele de concurs se vor încărca pe platforma admitere.ase.ro, selectând opțiunile pentru programele de studii alese.

 

ASE vine cu o ofertă de 76 de programe universitare de masterat, în limbile română, engleză, franceză sau germană. Pentru întrebări și informații detaliate despre Admiterea la programele universitare de masterat candidații au la dispoziție paginile instituționale Admitere Masterat 2022, Facebook, Instagram. La dispoziția candidaților se află adresa de e-mail consiliere@ase.ro. Biblioteca ASE asigură materialul bibliografic digital pentru examenul de admitere la programele de Masterat 2022, conform tematicii și bibliografiei de concurs, pentru publicațiile și resursele disponibile în colecțiile bibliotecii. Candidații vor solicita bibliografia de concurs la adresa e-mail admiteremaster2022@biblioteca.ase.ro.

Academia de Studii Economice din București a primit dreptul de a conduce doctorate și de a acorda titlul de doctor în științe economice în urmă cu peste un secol, încă din anul 1921. ASE se mândrește cu calitatea școlilor sale doctorale.

Pentru anul universitar 2022-2023, ASE scoate la concurs pentru programele universitare de doctorat 354 de locuri. Înscrierile încep pe 12 iulie și se încheie pe 14 iulie.  Candidații încarcă documentele de concurs pe platforma doctorat.ase.ro. ASE vine cu o ofertă de 11 programe de doctorat: Administrarea afacerilor; Cibernetică și Statistică economică; Informatică Economică; Contabilitate; Drept; Economie I; Economie II;  Finanțe; Management;  Marketing și Economie și Afaceri Internaționale. Studiile universitare de doctorat se desfășoară la forma de învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă, în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană).

„Dragi candidați la programele noastre universitare de licenta, masterat si doctorat,  vă invit, cu drag, să vă alăturați comunității de peste 22 000 de studenți ai Academiei de Studii Economice din București, liderul învățământului economic și de administrație publică din Europa de Sud-Est. Eu însumi sunt mândru să fiu absolvent al acestei universități. Tradiția și dinamica, strânsa legătură cu mediul de afaceri, oportunitățile de învățare, numeroasele burse de studii, mobilitățile internaționale, condițiile noastre bune de cazare sunt câteva dintre argumentele pentru care Universitatea din Piața Romană poate constitui o opțiune inspirată, sigură și de perspectivă pentru voi! Statutul de absolvent al ASE asigură o foarte bună inserție pe piața muncii, o viață profesională de succes și o carieră frumoasă, pe care v-o doresc din plin! Succes, dragi candidați!” – prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector. 

Ce perspective au absolvenții ASE pe piața muncii?

ASE este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, bine poziționată la nivel internaţional, fapt atestat de recentele topuri de prestigiu, care își continuă trendul ascendent în prestigiosul clasament Times Higher Education University Impact Rankings 2022, ocupând locul 301-400 la nivel mondial și locul I din România.

ASE este cea mai bună universitate din România în domeniul Economie și Econometrie, conform QS World University Rankings by Subject 2022.

Angajatorii apreciază foarte bine studiile urmate la ASE. Diploma de absolvent ASE constituie garanția unui viitor sigur și a celei mai bune inserții pe piața muncii. O confirmă influentul QS World University Rankings, unde ASE este universitatea cu o foarte bună inserție a absolvenților pe piața muncii. 86% dintre absolvenții noștri își găsesc de lucru în primele 6 luni de la terminarea facultății în domeniul studiat, având oportunitatea de a-și clădi un viitor sigur și bine plătit.

Cu o tradiție centenară și peste 310 000 de absolvenți, Academia de Studii Economice este o universitate dinamică, într-o adaptare permanentă la cerințele economiei de piață, în strânsă legătură cu standardele mediului de afaceri.

Alege un Lider și vei deveni un Lider! www.ase.ro #alegeASE #FiiStudentlaASE #AdmitereASE