Programul este derulat prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială (DAS) şi se acordă conform Legii nr. 35 din 2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă.

„Pe termen lung, angajarea de bone va rezolva problema locurilor în creşe şi grădiniţe, va ajuta la pregătirea în vederea începerii activităţii şcolare a minorilor şi va creşte numărul de persoane care sunt înregistrate cu un contract de muncă activ.

Ţinând cont că cele mai multe nu au un contract legal de muncă, prin realizarea unui stagiu legal de vechime în muncă pentru acordarea pensiei sau a asigurării contribuţiei de sănătate, persoanele care în prezent exercită ocupaţia de bonă vor avea asigurată şi viitoarea protecţie socială”, se arată într-un proiect de hotărâre care se va dezbate vineri de Consiliul Local Iași.

De acest ajutor pot beneficia persoanele care au în întreţinere copii de vârstă preşcolară şi ale căror venituri sunt de până la 3.500 de lei pe membru de familie.

Conform documentului, ajutorul financiar va fi acordat lunar, pentru fiecare copil de vârstă preşcolară, în funcţie de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie. El va fi de 710 lei pentru familiile cu venit de până la 2.100 lei/membru de familie; 550 lei pentru cei cu venituri de la 2.101 lei până la 2.500 lei; 390 lei pentru familiile cu venituri de la 2.501 lei până la 3.000 lei – 390 lei; 250 lei pentru cei cu venituri de la 3.001 lei până la 3.500 lei.

Respectivul ajutor financiar nu-l pot primi asistenţii maternali profesionişti, în cazul în care copilul se află în întreţinerea unor asistenţi maternali profesionişti; dacă părintele este asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizaţia prevăzută de legislaţie privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; dacă părintele se află în perioada de concediu pentru creşterea copiilor, anunță RomâniaTV.

De asemenea, nu pot beneficia de acest sprijin financiar cei care nu şi-au achitat impozitele şi taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate.