Expoziția, realizată, cu sprijinul financiar al Brot ftir die Welt – Germania și al Asociației Ecumenice a Bisericilor din România – AIDRom, va marca a patra serie de evenimente menite să conducă, pe de o parte, la promovarea schimburilor de bună practicipând in ceea ce privește abordarea fenomenului migrației in rândul ONG-urilor din Romania, precum și la conștientizarea ostenitorilor Bisericilor din Europa și din România, iar pe de alte parte la organizarea unei campanii de susținere a migranților din România. ,Am fost străin și m-ați primit!"(Matei 25,35).

La deschidere vor fi prezenți participați din Arhiepiscopia Dunării de Jos, atât clerici cât și laici, din cadrul organizațiilor care funcționează cu binecuvântarea Arhiepiscopiei, precum sidin alte asociații și instituții cu experiența in domeniul migrației si a asistentei persoaneloraflate in situație de risc.