Ai copii de gimnaziu? Iată ce trebuie să știi despre Evaluarea Națională 2021. Documente

Ai copii de gimnaziu? Iată ce trebuie să știi despre Evaluarea Națională 2021. Documente

A fost publicat în Monitorul Oficial calendarul de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020 - 2021.

Acesta este cuprins în ordinul MEC privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale în anul şcolar 2020 - 2021.

Potrivit ordinului, în perioada 7 - 11 iunie 2021 are loc înscrierea la examen.

De pe 22 iunie 2021 încep probele scrise, rezultatele finale urmând a se face publice pe 4 iulie 2021.

Ne puteți urmări și pe Google News

* 22 iunie 2021 - proba de Limba şi literatura română

* 24 iunie 2021 - proba la Matematică

* 25 iunie 2021 - proba de Limba şi literatura maternă

* 29 iunie 2021 (până la ora 14,00) - afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor

* 29 iunie 2021 (orele 16,00 - 19,00) - 30 iunie 2021 (orele 8,00 - 12,00) - depunerea contestaţiilor

* 30 iunie - 4 iulie 2021 - soluţionarea contestaţiilor

* 4 iulie 2021 - afişarea rezultatelor finale

Potrivit ordinului, cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care au rude în examen nu au acces în unităţile de învăţământ - centre de examene/ evaluare/ contestaţii pe perioada desfăşurării examenului.

Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate, de regulă, din rândul celor care fac parte din Corpul de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale. Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele zonale de evaluare sunt stabilite de comisiile judeţene/ Comisia municipiului Bucureşti de organizare a Evaluării Naţionale prin tragere la sorţi. Aceasta se efectuează în şedinţă publică, care poate fi organizată şi în sistem de videoconferinţă.

Cadrelor didactice nominalizate ca asistenţi le este interzisă intrarea în sala de examen cu bagaje, telefoane sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, dar şi cu reviste, ziare, cărţi.

În ceea ce priveşte candidaţii, li se interzice să aibă în sălile de examen asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare sau altele asemenea ori în băncile în care sunt aşezaţi orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, memoratoare, formulare, notiţe, însemnări, rezumate ciorne sau lucrări ale altor candidaţi, care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor. Sunt interzise, de asemenea, telefoanele mobile, căştile audio sau orice mijloc electronic de calcul sau comunicare, care permite conectarea la internet/ reţelele de socializare.

Candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 pe lucrare.

În ordin se mai arată că, în cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare iniţială. În situaţia în care se constată o diferenţă de notare mai mare de un punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, se numeşte o nouă comisie de contestaţii formată din doi profesori cu experienţă. Reevaluarea se face după o nouă secretizare a lucrărilor, iar nota dată de cea de a doua comisie de contestaţii este cea finală.

Ca şi anul acesta, comunicarea rezultatelor obţinute la examen se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidatului şi care vor fi distribuite elevilor, sub semnătură, la prima probă susţinută de aceştia.