Universitatea din Bucureşti va menține admiterea pe bază de examen doar la Facultatea de Drept. Pentru celelalte specializări, vor fi luate luate în calcul media de la Bacalaureat și eseurile sau interviurile motivaționale. Majoritatea facultăţilor Universităţii din Bucureşti oferă viitorilor studenţi un proces online de preînscriere, înscriere şi admitere, potrivit unui comunicat transmis de instituţie.

Pentru studiile universitare se pot distinge cinci forme de admitere:

– pe baza mediei/a notelor de la Bacalaureat la Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Facultatea de Chimie, Facultatea de Fizică, Facultatea de Geologie şi Geofizică, Facultatea de Litere, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine și Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei;

– pe baza mediei de la Bacalaureat şi a unui eseu motivaţional (facultăţile de Biologie, Filosofie, Geografie, Istorie, Sociologie şi Asistenţă Socială, Ştiinţe Politice);

– pe baza unei formule mixte în cazul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri (Business Administration), al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (Traducere şi Interpretare, Engleză, Germană, Neerlandeză, Franceză, Spaniolă, Arabă, Chineză, Japoneză, Turcă şi Studii Americane), al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, al Facultăţii de Matematică şi Informatică, al Facultăţii de Teologie Baptistă, precum şi al Facultăţii de Teologie Romano-Catolică;

– interviu motivaţional în cazul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”.

Concursul de admitere la ASE este alcătuit dintr-un eseu motivaţional, testul de competenţă lingvistică –  pentru candidaţii care optează pentru programe în limbă străină şi nu au certificate de competenţă lingvistică recunoscute de ASE – şi media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii (30%).

La Politehnica Bucureşti va exista, până pe 15 iulie, o etapă de admitere anticipată, în baza rezultatelor școlare obținute pe timpul liceului, înainte de susținerea examenului de bacalaureat. Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti organizează concurs de admitere pentru toate facultățile, examenul fiind programat pe 26 iulie.


ADMITERE 2020 – ASE, într-o dinamică permanentă, oferind mereu noi oportunități studenților săi


 Ce se întâmplă la Cluj și Timișoara

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj a decis ca admiterea din acest an să fie organizată exclusiv online, însă condițiile specifice vor fi stabilite la nivelul fiecărei facultăți. UBB a organizat și un proces de preînscrieri online care a început la 1 martie 2020. Perioada de admitere este cuprinsă între 9 şi 30 iulie 2020, iar calendarul a fost stabilit la nivelul fiecărei facultăţi.

Universitatea de Vest din Timișoara va organiza admiterea online și va ține cont doar de notele obținute de candidați la Bacalureat pentru toate programele de studii ale celor 11 facultăţi componente.

Prima sesiune a admiterii online se va desfășura în intervalul 6-31 iulie, iar cea de-a doua a fost programată între 7 şi 20 septembrie 2020. Fiecare facultate are metodologia proprie pentru organizarea şi desfăşurarea procesului de admitere, încadrându-se în perioadele stabilite de calendarul general.

CONTINUAREA ARTICOLULUI IN PAGINA URMATOARE